content

Afdamming van de Rotte, ca. 1270

Aanleg van een dam en afwateringssluis in de Rotte op de plek van de huidige Hoogstraat, omstreeks 1270. Rond deze dam ontstond de nederzetting die uitgroeide tot de stad Rotterdam. Rotterdam wordt voor het eerst genoemd in bronnen uit de periode 1281-1284.

Een kleine nederzetting aan de benedenloop van de Rotte komt in elfde-eeuwse oorkonden voor als Rotta. Vanuit deze voorloper van Rotterdam ontstaan door ontginning nieuwe nederzettingen. Het oude Rotta gaat omstreeks 1150 verloren door ernstige stormvloeden en overstromingen die de hele regio treffen. Als reactie op deze rampen leggen bestuurders en bewoners voor 1200 dijken aan langs de grote rivieren Maas en Hollandse IJssel ter bescherming van het gebied. Gevaarlijke openingen in het dijkfront, zoals de Rotte waardoor het platteland afwatert in de Maas, worden in de dertiende eeuw afgedamd en voorzien van een uitwateringssluizen.

Tijdens opgravingen voorafgaand aan de aanleg van de Willemsspoortunnel in 1991 komt onder de huidige Hoogstraat deze middeleeuwse Rotte-dam tevoorschijn met daarin een oude houten uitwateringssluis. De dam moet omstreeks het jaar 1270 zijn aangelegd en daar ontstaat al snel een nieuwe nederzetting: Rotterdam, voor het eerst vermeld tussen 1281 en 1284.