content

Alternatieve vormen van herinnering

Straatnamen worden veel gebruikt om belangrijke Rotterdammers te eren na hun overlijden. Denk maar aan Coen Moulijn en Pim Fortuyn, die beiden een eigen straat kregen. Maar er zijn meer manieren om stadsgenoten in de stad te eren.

De straatnamencommissie krijgt steeds vaker verzoeken om straten naar een bekende Rotterdammer te vernoemen. Natuurlijk kunnen niet alle aanvragen gehonoreerd worden. Het is dan goed om te weten dat er alternatieven zijn, zoals:

  • een plaquette
  • straatmeubilair, zoals een bank
  • het planten van een boom
  • een beeld in de openbare ruimte
  • een tijdelijk of permanent monument/beeld

Het Charloise Levenspad in de wijk Charlois aan het Havenspoorpad is ook een voorbeeld van wat er mogelijk is. Daar kunt u een boom adopteren, met een bordje erbij. Dit is een mooi symbolisch gebaar en bovendien verantwoord groen. Voor een dergelijke buurtinitiatief adviseren wij u contact op te nemen met uw gebiedscommissie, wijkraad of wijkcomité.

Voor beelden en/of monumenten kunt u het contact opnemen met:
Stadsontwikkeling, afdeling Vergunningen bureau Monumenten & Cultuurhistorie
Bezoekadres: Wilhelminakade 179, Rotterdam
Postadres: Postbus 6575, 3002 AN Rotterdam
Telefoon: (010) 489 4892 of (010) 489 7229
Email: monumenten@rotterdam.nl

Naast fysieke vormen van herinnering kan ook een virtueel alternatief worden overwogen. Met een website, geschreven stuk en afbeeldingen kunt u op een mooie en uitgebreide wijze een persoon eren. Een dergelijke vorm van herinnering is zeer toegankelijk en heeft een groot bereik.