content

Bierbrouwerij Oranjeboom

Voormalige bierbrouwerij aan de Coolvest en aan de Nassaukade in Feijenoord, die vooral in de eerste helft van de 20ste eeuw floreerde. In 1990 werd de brouwerij gesloten en de bedrijfsgebouwen gesloopt.

Ontstaan

Brouwerij d’Oranjeboom dateerde van de zeventiende eeuw. Ze ontstaat in 1671 door samenvoeging van de brouwerijen ‘De Dissel’ en ‘van den Oranjeboom’. Het bedrijf was gevestigd aan de Coolvest. In 1885 betrekt de brouwerij een modern bedrijfspand op Feijenoord. Dat is voor het stadsbestuur reden om de straat bij de brouwerij Oranjeboomstraat te noemen. Het oude bedrijfspand aan de Coolvest blijft nog een tijdje in gebruik als opslagplaats en mouterij. Later zal de vermaarde dancing en café-restaurant Pschorr zich op deze plek vestigen.

Bloei

Rondom de bierbrouwerij en andere bedrijven op Feijenoord ontwikkelde zich een arbeiderswijk. D’Oranjeboom groeide enorm ent telde omstreeks 1900 meer dan 200 werknemers. Daarmee was ze een van de grootste brouwerijen van het land. Het bedrijf exporteerde zijn producten over de hele wereld.

Fusie en sluiting

Eind jaren zestig gaat d’Oranjeboom samen met de Drie Hoefijzers in Breda. De merknaam Oranjeboom wordt ingeruild voor Skol dat voor buitenlanders beter in het gehoor ligt, maar voor de eigen gebruiker niet erg aanslaat. In 1987 maakt Allied Breweries Nederland n.v. te Breda bekend dat bij het concern vele arbeidsplaatsen moesten verdwijnen en dat de Rotterdamse brouwerij op de nominatie stond gesloten te worden. Het protest van de werknemers in 1987 zou niet baten en in 1990 werd de brouwerij gesloten. De hele bierproductie werd naar Breda verplaatst en de bedrijfsgebouwen op Feijenoord werden gesloopt.