content

Militieregisters

Het Stadsarchief Rotterdam beheert militieregisters over de periode 1814 tot 1902. In de Militieregisters staan namen van Rotterdamse mannen die in deze periode werden opgeroepen voor de dienstplicht.

Ga naar het zoekscherm van Militieregisters.nl

Het Militieregister bevat de administratie over dienstplichtige mannen in Nederland. De registers bieden waardevolle informatie voor genealogisch en sociaalhistorisch onderzoek. Naast naam, geboortedatum, geboorteplaats en de namen van de ouders, werd in de militieregisters ook het beroep, signalement, reden tot afkeuring en plaats van inlijving vermeld. Een uitgebreide toelichting leest u op militieregisters.nl.

Voor het bekijken en downloaden van de gevonden scans uit de Militieregisters wordt overigens een vergoeding gevraagd.