content

Rotterdams jaarboekje

Van 1888 - heden, een grote verscheidenheid aan artikelen en rubrieken over de historie van Rotterdam.

jaarboekjes

Geschiedenis van het Rotterdams Jaarboekje 1888 – heden

In 1888 verscheen op initiatief van het Stadsarchief Rotterdam het eerste Rotterdams Jaarboekje. Het jaarboek is sindsdien uitgegroeid tot een van de belangrijkste publicaties over de geschiedenis van Rotterdam. Het bevat niet alleen historische studies, maar is zelf een bron voor onderzoekers vanwege de kroniek (sinds 1892), de lijst van overleden Rotterdammers (sinds 1954 tot 2003), de rubriek straatnaamgeving (sinds 1992) enzovoort.

Het Stadsarchief Rotterdam is sinds 1888 de uitgever van het jaarboekje. In de beginperiode verscheen het jaarboekje onregelmatig en was het altijd weer moeilijk de benodigde financiën bijeen te brengen om het uit te brengen. Pas in 1947 garandeerde het Historisch Genootschap Roterodamum door de afname van het boekje voor zijn leden een continue verschijning. Stadsarchief Rotterdam en Roterodamum zorgen er samen voor dat het jaarboekje ieder jaar uitkomt met een aantrekkelijke vorm en inhoud voor de leden, die het thuis bezorgd krijgen. Het boekje is bij het Stadsarchief aan de Hofdijk ook los verkrijgbaar. Hoe u lid kunt worden van het Historisch Genootschap Roterodamum is te vinden op www.roterodamum.nl.

Redactie

De redactie van het Rotterdams Jaarboekje berust bij de gemeentearchivaris, die wordt bijgestaan door een redactieraad met deskundigen op het gebied van de archeologie, monumentenzorg, kunsthistorie, maritieme- en stadsgeschiedenis:

  • mevrouw drs. J. Steenhuis, hoofdredacteur
  • dr. A. van der Schoor, redactiesecretaris
  • drs. P.J. Klapwijk
  • prof. dr. P.Th. van de Laar
  • dr. S.J.J.M. Thissen
  • mevrouw drs. W.M. Waanders
  • drs. Y. Zomerdijk

Heeft u een artikel voor het Rotterdams Jaarboekje, lees dan eerst de richtlijnen voor auteurs.

Het adres van de redactie is:

Stadsarchief Rotterdam
t.a.v. de heer dr. A. van der Schoor
Postbus 71
3000 AB  Rotterdam

Digitalisering

Ter gelegenheid van het 60-jarig jubileum van het Historisch Genootschap Roterodamum en het 150-jarige bestaan van het Stadsarchief Rotterdam, is de inhoud van de jaarboekjes in 2007 gedigitaliseerd. Digitalisering van de jaarboeken zorgt voor een maximale doorzoekbaarheid en dus vindbaarheid van de behandelde personen en onderwerpen. De verscheidenheid aan artikelen en rubrieken is immers zo groot, dat je in de serie van meer dan honderd jaarboeken gemakkelijk kunt verdwalen

Voorbehoud van rechten

Op deze website en het erin opgenomen materiaal rusten rechten (auteursrecht, databankrecht, naburige rechten) die toekomen aan het Stadsarchief Rotterdam en/of andere rechthebbenden. Dit betekent dat dit materiaal alleen onder de hiervoor geldende gebruiksvoorwaarden mag worden hergebruikt. De website en de databank(en) erop mogen bovendien, op basis van het databankrecht, niet zonder toestemming van het Stadsarchief Rotterdam in hun geheel of in substantiële delen worden gekopieerd.