content

Daniël Georg van Beuningen (1877-1955)

Ondernemer. directeur van de Steenkolen Handelsvereeniging, mede-oprichter van de Spido. Zijn kunstverzameling kwam na zijn dood in museum Boijmans, dat als dank 'van Beuningen' aan zijn naam toevoegde.

Rotterdamse Batavierlijn

In 1900 ging Van Beuningen werken bij de Rotterdamse Batavierlijn en vanaf 1901 werkte hij bij J.R. Dutilh, de Rotterdamse agent van de door zijn vader in 1896 opgerichte Steenkolen Handelsvereeniging (SHV). In 1902 werden Van Beuningen en Dutilh directeur van het Rotterdamse filiaal van de SHV. Onder leiding van Van Beuningen groeide de SHV uit tot dé maatschappij voor vervoer, opslag en handel in kolen uit het Duitse Ruhrgebied.

Rotterdamse Haven

Van Beuningen werd steeds invloedrijker in de Rotterdamse haven. Hij kocht de scheepswerf en de stoomsleepdienst van P. Smit jr., richtte het haventaxibedrijf Spido op en startte een zeerederij. Van Beuningen werd schatrijk en kreeg steeds meer invloed in Rotterdam, hij had commissariaten en was bijvoorbeeld betrokken bij de bouw van de Kuip en de oprichting van het Havenziekenhuis.

Veluwe

Na de Tweede Wereldoorlog liet Van Beuningen zich uit de SHV kopen en trok zich steeds meer terug op zijn buitenhuis in Vierhouten op de Veluwe. Daar woonde hij tot kort voor zijn dood op 29 mei 1955 in Arlesheim (Zwitserland). Uit Van Beuningens eerste huwelijk in 1905 met Maria Adriana (Mies) Schout Veldhuijs werden zijn enige dochter Wilhelmina (1908) en enige zoon Daniel George (1911) geboren. Na het overlijden van Mies in 1926 is Van Beuningen nog twee maal getrouwd. In 1954 was er in de familie Van Beuningen geen opvolger meer voor een directiefunctie en moest de familie zich gedwongen terugtrekken uit de SHV. Die kwam geheel in handen van de aangetrouwde familie Fentener van Vlissingen.

Amateur-musicus

Van Beuningen was een toegewijd amateur-musicus, hij gaf kostbare violen in bruikleen aan beroepsmusici en ook het toneel en acteurs genoten zijn belangstelling en steun. Van Beuningen bouwde een indrukwekkende kunstverzameling op. Al tijdens zijn leven schonk hij werken aan Museum Boijmans en gaf hij kunst in bruikleen. Na zijn overlijden is zijn kunstverzameling ter beschikking gesteld van museum Boijmans, dat als eerbetoon in 1958 de naam Boijmans-Van Beuningen kreeg.

Literatuur
Rotterdamse ondernemers 1850-1950* onder redactie van Joop Visser, Mies van Jaarsveld, Paul van de Laar, Rotterdam 2002 Interbellum Rotterdam: kunst en cultuur 1918-1940* onder redactie van Marlite Halbertsma, Patricia van Ulzen, Rotterdam 2001