content

Delfshaven

Wijk in het westelijk deel van Rotterdam. In de 19de eeuw een zelfstandige gemeente, daarvoor onder bestuur van Delft.

Inhoudsopgave

Geschiedenis

Delfshaven is gesticht naar aanleiding van het privilege van 8 september 1389, waarbij Hertog Aelbrecht van Beieren aan de stad Delft een vrije vaart vergunde van de stad tot in de Maas, met bepaling dat de vaart en het aanliggende land tot op 14 roeden afstand zouden staan onder de jurisdictie van Schout en Schepenen van Delft. Delfshaven is Delfts gebleven tot de val van de Republiek. Op 24 januari 1795 maakte de Haven zich van de stad Delft los. 19 Januari 1803 nam het Departementaal Bestuur van Holland een Besluit, waarbij werd verklaard, dat Delft en Delfshaven één gemeente gingen vormen met een bestuur dat verplicht bestond uit deels inwoners van Delft en deels inwoners van Delfshaven. Eind 1811 werd Delfshaven door toedoen van de Franse overheersing weer een zelfstandige gemeente. In 1886 werd de zelfstandigheid van Delfshaven voorgoed beëindigd door opname van Delfshaven in de gemeente Rotterdam.

Bronnen

Het Stadsarchief Rotterdam heeft een uitgebreide collectie archieven van Delfshaven (zie daarvoor het archievenoverzicht hieronder). Ook heeft het Stadsarchief Rotterdam prenten, tekeningen, foto’s, boeken, tijdschriften en kranten van en over Delfshaven. Het beeldmateriaal is toegankelijk via afbeeldingen,beeld en geluid en een kaartsysteem op de studiezaal. Boeken en tijdschriftartikelen kunt u vinden in de digitale bibliotheek (publicaties vanaf 1994) of in de kaartcatalogus op de studiezaal (publicaties tot 1994). Krantenartikelen vanaf 1993 kunt u terugvinden in de digitale krantenklapper; krantenartikelen van 1947 tot 1993 in de kaartcatalogus op de studiezaal.

Archievenoverzicht

Nummer

Toevoeging

Periode

Naam

Omvang (m 1)

379 - (1902) 1904 - 1941 Vereniging Het Westen 0,93
379 a ? Vereniging Het Westen - aanvulling 0,26
235 - 1855 - 1865 Vereniging Uitbreiding Godsrijk in en buiten Delfshaven 0,13
265 - 1706 - 1891 N.V. J.H. Henkes Distilleerderij 0,39
265 a 20e eeuw N.V. J. Henkes Distilleerderij - aanvulling] 1,37
314 - 1811 - 1925 Notarissen te Rotterdam en daarin opgegane gemeenten (NNA) 426,33
242 - 1903 - 1969 Gereformeerd Jeugdverband Rotterdam-Delfshaven 2,04
242 a 20e eeuw Gereformeerd Jeugdverband Rotterdam-Delfshaven - aanvulling 0,13
136 - 1574 - 1960 Hervormde Gemeente Delfshaven 13,54
137 - 1618 - 1960 Diaconie van de Hervormde Gemeente Delfshaven 14,56
354 - (1653) 1861 - 1956 Hervormd Burger Weeshuis Delfshaven 2,30
663 - 1663 - 1810 Collectie koopakten Delfshaven (Van de Wilde) 0,13
1179 - 1881 - 1946 Zendingsvereniging Delfshaven 0,13
471 - 1926 - 1976 Dr. H. Colijnschool (Ver voor Lager Onderwijs op Geref Grondslag te Rotterdam) 0,05
252 - 1628 - 1811 Rechterlijk Archief Delfshaven 1,45
3 - 1390 - 1886 Plaatselijke Besturen Delfshaven en Schoonderloo 74,99
459 - 1887 - 1984 Gereformeerde Kerk Rotterdam-Delfshaven 4,99
459 a 1923 - 1974 Gereformeerde Kerk Rotterdam-Delfshaven - aanvulling 0,13
1009 - onbekend Openbare basisschool De Boog te Delfshaven 0,39
817 - 1971 - 1990 Projectgroep Stadsvernieuwing Delfshaven 3,59
892 - 1973 - 1994 Bewonersorganisatie Delfshaven/Schiemond 11,62
892 a (1973) 1988 - 1999 Bewonersorganisatie Delfshaven/Schiemond - aanv 2006 1,32
613 - 1866 - 1993 Christelijke Jonge Mannen Vereniging Theofilus, Daniel 77,48
871 - 20e eeuw Gereformeerd Evangelisatie Zangkoor Delfshaven 0,13
240 - 1890 - 1973 Hervormde Manslidmatenvereniging, tevens Kiesvereniging 'Onze Hulpe' te Delfshaven 0,26
394 - 1888 - 1949 H. Brigitta-vereniging Delfshaven 0,13
18 - 1585 - 1811 Notarissen te Rotterdam en daarin opgegane gemeenten (ONA) 542,54
1399 - ca. 1991 Pilgrim Fathers Foundation 0,9

Stamboomonderzoek De volgende gegevens van Delfshaven kunt u in Zoeken op personen raadplegen:

Bron

Periode

Doop gereformeerd Delfshaven 1609-1612 en 1633-1812
Doop rooms-katholiek en oud-katholiek Delfshaven 1672-1811
Trouw gaarder Delfshaven en Schoonderloo 1695-1811
Trouw gereformeerd Delfshaven 1737-1792
Gerechtstrouw Delfshaven en gerechtstrouw Schoonderloo 1646-1733 en 1742-1801
Begraven gaarder Delfshaven en Schoonderloo[1] 1695-1811
Register aangegeven lijken Delfshaven en Schoonderloo [1] 1695-1811
Begraven kerk Delfshaven[1] 1726-1778

Zie verder de archiefwegwijzer Burgerlijke Stand

[1] Personen uit de periode 1726-1778 kunt u dubbel aantreffen in 'Zoeken op personen'. Dit komt omdat zowel gaarderregisters als kerkregisters uit die periode zijn opgenomen.

Notariële archieven Zie de archiefwegwijzer Notariële Akten Bouwtekeningen Bouwtekeningen van Delfshaven zijn te raadplegen voor de periode 1861-1886. Na 1886 zie Rotterdam.