content

IJsselmonde

Tot de Tweede Wereldoorlog bestond IJsselmonde als eigen ambacht en als gemeente IJsselmonde (van 1811 tot de annexatie in 1941). In 1941 werd IJsselmonde geannexeerd door Rotterdam.

Inhoudsopgave

Geschiedenis

Het ambacht IJsselmonde is door bedijking van oudsher onderverdeeld geweest in een ambacht Oost- en een ambacht West-IJsselmonde. Deze onderverdeling heeft er ook toe geleid dat er altijd twee aparte administraties zijn bijgehouden, tot de stichting van de gemeente IJsselmonde in 1811. De inwoners van het ambacht Oost-IJsselmonde gingen wel in West-IJsselmonde naar de kerk. Voor doop-, trouw- en begraafgegevens van de inwoners van IJsselmonde, verwijzen we u dan ook naar de kerkregisters van West-IJsselmonde.

Bronnen

Het Gemeentearchief Rotterdam heeft een uitgebreide collectie archieven van IJsselmonde (zie daarvoor het archievenoverzicht hieronder). Ook heeft het Gemeentearchief Rotterdam prenten, tekeningen, foto’s, boeken, tijdschriften en kranten van en over IJsselmonde. Het beeldmateriaal is toegankelijk via afbeeldingen,beeld en geluid en een kaartsysteem op de studiezaal. Boeken en tijdschriftartikelen kunt u vinden in de digitale bibliotheek (publicaties vanaf 1994) of in de kaartcatalogus op de studiezaal (publicaties tot 1994). Krantenartikelen vanaf 1993 kunt u terugvinden in de digitale krantenklapper; krantenartikelen van 1947 tot 1993 in de kaartcatalogus op de studiezaal.

Archievenoverzicht

Nummer

Toevoeging

Periode

Naam

Omvang (m 1)

8 1435 - 1941 Ambachten Oost- en West-IJsselmonde en Gemeente IJsselmonde 47,05
18 1585 - 1811 Notarissen te Rotterdam en daarin opgegane gemeenten (ONA) 542,54
14 1444- 1973 Archieven van de polders onder de gemeente IJsselmonde 21,1
30 (1252) 1414 - 1961 Huis ten Donck te Ridderkerk 30,06
133 1920 - 1942 Vaktekenschool Algemeen Belang te IJsselmonde 0,58
133 a ca 1920 - 1942 Avondvaktekenschool Algemeen Belang te IJsselmonde - aanvulling 0,02
290 1665 - 1922 Verzameling Van der Poest Clement 0,48
290 a 1665 - 1922 Verzameling Van der Poest Clement - aanvulling 0,39
314 1811 - 1925 Notarissen te Rotterdam en daarin opgegane gemeenten (NNA) 426,33
361 1608 - 1960 Hervormde Gemeente IJsselmonde 5,31
361 a 1890 - 1900 Hervormde Gemeente IJsselmonde - aanvulling 0,03
428 1890 - 1938 Gebroeders Hulsinga houthandel en houtzagerij (Rotterdam) 14,9
645 1891 - 1964 Ring IJsselmonde der Ned. Hervormde Kerk, later Ring Charlois der N.H. Kerk 0,06
406 05 1941 - 1976 Hulpsecretarie IJsselmonde 0,48
496 1942 - 1979 Wijkraad voor IJsselmonde 3
548 1972 - 1993 Stichting voor sociaal-cultureel Vormingswerk in IJsselmonde 2,73
639 1887 - 1964 Gereformeerde Kerk Rotterdam-IJsselmonde 4,5
531 1746 - 1986 Familie Bichon van IJsselmonde 2,03
531 a 1850 - 1957 Familie Bichon van IJsselmonde - aanvulling 0,13
531 b 20e eeuw Familie Bichon van IJsselmonde - aanvulling 1,69
531 c 1635 - 1945 Familie Bichon van IJsselmonde - aanvulling 0,51
880 1963 - 1997 Nederlandse Christen Vrouwenbond, afd. Rotterdam-IJsselmonde (NCVB) 0,26
922 1974 - 1985 Mw. L.C. Dijkhuis-Schrier, lid deelgemeenteraad IJsselmonde 2,14
989 1963 - 1999 Stichting Wijkopbouw Lombardijen (SWO) (Bewonersorganisatie Lombardijen) 4,96
1076 1883 - 1888 Kiesvereniging Eiland IJsselmonde 0,06
1268 1963 - 1997 Stichting voor Huisvesting en Verzorging van Bejaarden IJsselmonde 0,08
1283 1887 - 1985 Schildersbedrijf Terlouw 1,08
1354 1955- 1973 Archief van het Waterschap De Dijkring IJsselmonde 11,12
1356 1898- 1954 Archief van het waterschap De Westdijken van het eiland IJsselmonde 1,9
1362 1950- 1980 Archief van het Waterschap IJsselmonde 30,16
5098 (1975)1987- 2004 (2006) Archief van het Waterschap IJsselmonde 42,66

Stamboomonderzoek De volgende gegevens kunt u via Zoeken op personen raadplegen:

Bron

Periode

Doop gereformeerd 1680-1811
Trouw gereformeerd 1680-1811
Trouw gaarder (oost en west) 1696-1811
Ambachtstrouw 1795-1811
Begraven gaarder 1695-1811

Zie verder de archiefwegwijzer Burgerlijke Stand

Notariële Akten Zie de archiefwegwijzer Notariële Akten

Bouwtekeningen De bouwtekeningen van IJsselmonde uit de periode 1900-1940 zijn bij het Stadsarchief Rotterdam te raadplegen. Bouwtekeningen vanaf 1941 vindt u onder de gemeente Rotterdam. Zie verder de archiefwegwijzer Bouwtekeningen