content

Materieel Beheer

Bewaren is een vak dat het Stadsarchief Rotterdam al 150 jaar met overtuiging en aandacht beoefent. Vanaf 1857 bergt het archief historische informatie over Rotterdam en omgeving: akten, kaarten, tekeningen, foto’s, affiches, boeken, films, geluidsdocumenten en nog heel veel meer. Waardevolle bronnen, die uiteenlopende zorg nodig hebben om behouden te blijven.

Waarschijnlijk bewaart u thuis ook het een en ander. Grammofoonplaten bijvoorbeeld, dierbare prenten of familiefoto’s die iets vertellen over uw eigen geschiedenis. Onze kennis van bewaren delen wij graag met u. Op deze pagina's vindt u achtergrondinformatie over verschillende materialen en vooral veel tips om langer plezier te hebben van uw eigen historische documenten. De tekst is afkomstig uit het boekje Bewaren is een vak uit 2007. De pdf-bestanden van de diverse hoofdstukken vindt u hiernaarst

Foto's en negatieven

Fotografie neemt een belangrijke plaats in binnen onze beeldcultuur. Het is dan ook niet verwonderlijk dat fotografie in bijna alle particuliere collecties voorkomt. Dit geldt voor zowel zilverprints als kleurenfotografie. Foto’s worden meestal afgedrukt op papier, maar ook op glas, plastic, textiel, leer, metaal en porselein.

Lees verder

Papier

Uit archeologische vondsten blijkt dat de Chinezen papier gebruiken vanaf de Han-dynastie (206 v. Chr.). In de achtste eeuw na Christus leren de Arabieren het productieproces kennen. Vijf eeuwen later wordt de uitvinding bekend in het noorden van Europa. Door de uitvinding van de boekdrukkunst in de vijftiende eeuw ontstaat een tekort aan papier. In 1680 wordt een machine uitgevonden die het maken van papierpap versnelt, de ‘Hollander’.

Lees verder

Perkament en leer

Perkament is een van de voorlopers van papier. In Pergamum (Klein-Azië) schrijven de geleerden omstreeks het jaar 300 voor Christus op speciaal gerepareerde huid van kleine dieren. Naar deze stad noemen we het materiaal ‘perkament’. Perkament kan gemaakt zijn van de huid van schapen, geiten, kalveren, biggen of ezels. De huiden worden ontdaan van haren, opperhuid en onderhuids bindweefsel. Daarna worden de huiden opgespannen en met puimsteen bewerkt, waarbij kalk in de poriën wordt gewreven.

Lees verder

Films en video's

Tegen het einde van de negentiende eeuw worden de eerste filmvoorstellingen gehouden door de gebroeders Lumière te Parijs. Hun voorstellingen vormen het begin van de filmgeschiedenis. De films hebben aanvankelijk nog geen geluidsspoor en bestaan uit cellulosenitraat, een instabiel en brandgevaarlijk materiaal.

Lees verder

Audio

In 1877 ontwikkelt de Amerikaanse zakenman Thomas Alva Edison (1847-1931) de fonograaf. Hij slaagt erin geluid op mechanische wijze in groeven te snijden en vast te leggen op een cilinder die is omwikkeld met zilverpapier. Elf jaar later komt Emile Berliner (1851-1929) met een systeem van een zinken grammofoonplaat waar in een waslaag groeven worden gesneden. Zijn latere uitvinding, de grammofoonspeler, is de voorloper van de latere platenspeler en werkt op dezelfde manier.

Lees verder

Digitale media

Een cd (compact disc) is een optische schijf die oorspronkelijk is ontwikkeld voor de opslag van muziek, ter vervanging van de grammofoonplaat van vinyl. Bij een cd wordt de plaat niet langer afgetast met een naald, maar met een microscopisch smalle lichtbundel. Door het spiegelmechanisme wordt een gereflecteerde laserstraal afgebogen en als een reeks digitale ‘nullen’ en ‘enen’ geïnterpreteerd.

Lees verder