content
Informatiebeheer Rotterdam
zoek in de website

Albrandswaard

Ambacht en voormalige gemeente in Zuid-Holland. In 1841 ging de gemeente op in Poortugaal. Sinds 1984 is het de naam van een gemeente, die is ontstaan uit een samenvoeging van de gemeenten Poortugaal en Rhoon.

Inhoudsopgave

Geschiedenis

Albrandswaard was oorspronkelijk een hoge heerlijkheid, gelegen op een zogeheten opwas - een opgeslibt en later bedijkt stuk land - in de Riederwaard aan de Zuidwestelijke punt van het eiland IJsselmonde. De eerste vermelding dateert van 1201. Graaf Dirk VII van Holland bevestigt dan de gift van Walterus van Eggemunde en Antonius de Gelmen, bestaande uit het goed Albrandswaard in het land van Putten, aan de abdij ter Does bij Brugge in Vlaanderen.

Als ambacht en voormalige gemeente heeft Albrandswaard bestaan tot en met 1840. In 1841 ging de gemeente Albrandswaard op in Poortugaal en in 1985 werden Poortugaal en Rhoon samengevoegd tot de nieuwe gemeente Albrandswaard. Door een grenscorrectie kwam een deel van Poortugaal niet in de gemeente Albrandswaard te liggen maar in Hoogvliet.

Bronnen

Het Stadsarchief Rotterdam heeft een kleine collectie archieven van de Albrandswaard (zie daarvoor het archievenoverzicht hieronder). Van Rhoon en Poortugaal zijn grotere collecties aanwezig. Desalniettemin bergt het archief van de Hoge Heerlijkheid Albrandswaard het oudste stuk dat het Stadsarchief Rotterdam bewaart: het stamt uit 1201! U kunt de archieven inzien op de studiezaal.

Ook heeft het Stadsarchief Rotterdam prenten, tekeningen, foto’s, boeken, tijdschriften en kranten van en over Albrandswaard. Het beeldmateriaal is toegankelijk via afbeeldingen,beeld en geluid en een kaartsysteem op de studiezaal. Boeken en tijdschriftartikelen kunt u vinden in de digitale bibliotheek (publicaties vanaf 1994) of in de kaartcatalogus op de studiezaal (publicaties tot 1994). Krantenartikelen vanaf 1993 kunt u terugvinden in de digitale krantenklapper; krantenartikelen van 1947 tot 1993 in de kaartcatalogus op de studiezaal.

Archievenoverzicht

Nummer

Toevoeging

Periode

Naam

Omvang (m 1)

139 1583 - 1972 Hervormde Gemeente Poortugaal 10,27
139 a 1964-1974 Hervormde Gemeente Poortugaal - aanvulling
141 1623 - 1950 Hervormde Gemeente Rhoon en Pendrecht 3,17
290 1665- 1922 Van der Poest Clement 0,48
290 a 1581- 1850 Van der Poest Clement - aanvulling 0,39
290 b 1860- 1950 Van der Poest Clement - aanvulling
303 1201 - 1908 Hoge Heerlijkheid Albrandswaard 0,32
462 1649 - 1841 Ambacht en Gemeente Albrandswaard 1,64
463 1554 - 1984 Ambachten Rhoon en Pendrecht en Gemeente Rhoon 69,76
464 1576 - 1984 Ambacht en Gemeente Poortugaal (incl. notarissen) 106,87
464 b 1900 - 2000 Fotocollectie van de Gemeente Poortugaal 1,8
527 (1431) 1540 - 1984 Archief van de Beleggingsmaatschappij Rhoon, Pendrecht en Cortgene, omvattende: De heerlijkheden Rhoon, Pendrecht en Kortgene 7,25
542 1890 - 1993 Gereformeerde Kerk te Poortugaal 1,03
1341 1657-1973 Archief van de polder Albrandswaard 4,2
1645 2011 Griffie gemeente Albrandswaard en aanvulling 0,1

Stamboomonderzoek

De inwoners van (het oude) Albrandswaard vielen kerkelijk onder Poortugaal. Kerkelijke gegevens van de inwoners van Albrandswaard vindt u in de kerkelijke registers van Poortugaal. In de Zoeken op personen zijn te raadplegen:

Zie verder de archiefwegwijzer Burgerlijke Stand.

Bouwtekeningen

Van de oude gemeente Albrandswaard (voor 1841) zijn geen bouwtekeningen bewaard gebleven. Zie voor de bouwtekeningen van na 1984 de archiefwegwijzer bouwtekeningen.