content

Kralingen

Voormalige gemeente, werd in 1895 samen met Charlois bij Rotterdam gevoegd. Tegenwoordig onderdeel uit van de deelgemeente Kralingen-Crooswijk.

Inhoudsopgave

Geschiedenis

Kralingen en Rotterdam hebben van oudsher in nauw contact met elkaar gestaan. Al voor 1600 werden de gorzen bij de ambachtsheerlijkheid Kralingen eigendom van de stad Rotterdam. De ambachtsheerlijkheid Kralingen met alle daarbij behorende rechten en het bekende Slot Honingen volgden in 1668.

Het dorp Kralingen verdiende goed aan de turfwinning en vanwege die nijverheid onstonden er grote plassen rond het dorp. De smalle strook land die voor het dorp zelf overbleef was te klein voor de bevolking en veel Kralingers vestigden zich rond de Oudedijk, Hoflaan, Kortekade en's-Gravenweg.

Kralingen was sinds de 18e eeuw geliefd bij de welgestelden van Rotterdam, die er hun buitenplaatsen hadden. Nog steeds zijn er in Kralingen veel statige huizen te vinden, hoewel begin twintigste eeuw vele straten met arbeidershuizen in Kralingen werden gebouwd.

Kralingen, zo gericht op Rotterdam, werd in 1895 door de stad geannexeerd.

Bronnen

Het Stadsarchief Rotterdam heeft een uitgebreide collectie archieven van Kralingen (zie daarvoor het archievenoverzicht hieronder).

Ook heeft het Stadsarchief Rotterdam prenten, tekeningen, foto’s, boeken, tijdschriften en kranten van en over Kralingen. Het beeldmateriaal is toegankelijk via afbeeldingen,beeld en geluid en een kaartsysteem op de studiezaal. Boeken en tijdschriftartikelen kunt u vinden in de digitale bibliotheek (publicaties vanaf 1994) of in de kaartcatalogus op de studiezaal (publicaties tot 1994). Krantenartikelen vanaf 1993 kunt u terugvinden in de digitale krantenklapper; krantenartikelen van 1947 tot 1993 in de kaartcatalogus op de studiezaal.

Archievenoverzicht

Nummer

Toevoeging

Periode

Naam

Omvang (m 1)

430 1967 - 1986 Aktiegroep (Anti) Hertoginne-trace 0,65
1183 20e eeuw CHU, afd. Kralingen 0,52
418 1887 - 1974 Gereformeerde Kerk Rotterdam-Kralingen 18,15
35 01 1642 - 1929 Hervormde Gemeente Kralingen 7,03
35 02 (1686) 1886 -1976 Hervormde Gemeente Kralingen - aanvulling 11,71
690 1918 - 1993 Kralingsche Troep: Groep X van het district Rotterdam der Vereniging De Nederlandse Padvinders 4,29
634 1729 - 1975 Industriemolens De Lelie en De Ster; familie Hioolen 1,92
92 1854 - 1933 Gezondheidscommissies Rotterdam 5,65
676 1832 - 1942 Gemeentewerken Rotterdam (Begraafplaatsen Crooswijk, Hoek van Holland en Kralingen) 5,71
374 1811 - 1841 Rijksbelastingen in Kralingen 0,95
703 1862 - 1986 Parochie H. Antonius van Padua (Het Boschje) -> Parochie H.H. Antonius en Rosalia 0,76
808 1881 - 1940 Christelijke Werklieden Vereniging "Waakt en Bidt" 0,39
1108 1942 - 1950 Polder Kralingen 0,13
574 1967 - 1989 Dienstencentrum Kralingen 0,51
1057 1893 - 1974 Vereniging voor schoolonderwijs op Gereformeerde Grondslag 2,39
4 1612 - 1895 Ambacht en Gemeente Kralingen 55,44
897 01 1984 - 1997 Bewonersvereniging Kralingen en Buurtgroep Lusthof 3,9
897 02 1971 - 1991 Bewonersvereniging Kralingen West en Kralings Informatiecentrum 5,98
897 03 1980 - 1996 Bewonerswerkgroep Bodemsanering Gasfabriekterrein Kralingen 4,68
897 03a 1980 - 1996 Bewonerswerkgroep Bodemsanering Gasfabriekterrein Kralingen, aanvulling 4,3
897 04 1973 - 1998 Vereniging Vlinderbuurt, Kralingen 6,5
897 05 1950 - 1982 Wijkraad voor Kralingen 1,17
897 06 1973 - 1993 Bewonersvereniging Kralingen-Oost 0,65
897 06a 1994 - 2001 Bewonersvereniging Kralingen-Oost - aanvulling 1,77
431 1940 - 1985 Dr. A.G. Ploeg, verzamelde stukken 0,65
748 1883 - 1990 Christelijke School 's-Gravenweg 5,43
827 1975 - 1992 Projectgroep Stadsvernieuwing Kralingen 2,93
929 1948 - 1998 Nederlandse Christen Vrouwenbond, afd. Kralingen (NCVB) 0,29
18 1585 - 1811 Notarissen te Rotterdam en daarin opgegane gemeenten (ONA) 542,54
915 1970 - 1993 Stichting Ouderenwerk Crooswijk/Kralingen 2,93
1262 1919 - 1982 Vereniging Nederduits Gereformeerde scholen / Park Rozenburgschool 0,52
1265 1930 - 1996 Zweminrichting Kralingsch Zwembad, later Vereniging Kralings Zwembad (Rotterdam) 2,03
1322 1919 - 1998 Het Kralings Vrouwenkoor (Rotterdam) 0,24
587 1871 - 1936 Ver. tot bevordering der koepokinentingen en herinentingen te Kralingen 0,08

Stamboomonderzoek

De volgende gegevens van Kralingen kunt u via Zoeken op personen raadplegen:

Doop gereformeerd 1645-1811
Doop rooms-katholiek 1652-1811
Trouw gereformeerd 1645-1811
Ambachtstrouw 1653-1811
Begraven ambacht 1709-1811
Begraven gereformeerd 1717-1812
Begraven gaarder 1806-1811

Zie verder de archiefwegwijzer Burgerlijke Stand

Notariële akten

Zie de archiefwegwijzer Notariële Akten

Bouwtekeningen

Bij het Stadsarchief zijn de Kralingse bouwtekeningen uit de periode 1872-1895 te raadplegen. Na 1895 zie de bouwdossiers van Rotterdam. Zie ook de archiefwegwijzer Bouwtekeningen

Literatuur
Kroniek : periodieke uitgave van Roterodamum, nr. 49, 1986