content

Notulenboeken Rotary Club Rotterdam naar Stadsarchief

24 oktober 2018

De laatste twee notulenboeken van de Rotary Club Rotterdam die in 2016 opdoken in een Berlijnse bibliotheek, zijn vandaag overgedragen aan het Stadsarchief Rotterdam. De boeken maakten deel uit van het vooroorlogse archief dat in jaren 1940-1945 door de Duitsers is geroofd.

Overdracht notulenboeken Rotary Club RotterdamIn september 1940 zijn alle Rotaryclubs door de Duitse bezetter verboden, waarna hun administratie en bezittingen zijn geconfisqueerd. Ook de RC Rotterdam trof dit lot. Dat kreeg bovendien de opdracht  “alle zich nog bij de leden bevindende ritueele voorwerpen, correspondentie en boeken of andere bescheiden, ordeteekenen, geldsbedragen en in het algemeen alles wat betrekking heeft op de Rotaryclub, ook al zouden deze goederen particulier eigendom zijn, in te zamelen en zo spoedig mogelijk in te leveren op het Hoofdbureau van Politie, kamer 20, 2e etage”. Slechts een enkel lid gaf hieraan gehoor, zodat een deel van het Rotary-erfgoed bewaard bleef. Maar het in beslag genomen archief leek voorgoed verloren.

Toen de RC Rotterdam na de oorlog nieuw leven werd ingeblazen, kwam er toch nog een kist met archivalia terug uit Duitsland. In 1992 volgde een tweede zending, bestaande uit een tweetal notulenboeken uit het begin van de jaren dertig. Een derde zending arriveerde in 2002 uit Rusland, waar na de val van Berlijn in 1945 veel afgevoerd Nederlands archiefmateriaal was beland.

In 2017 kreeg het bestuur van de RC Rotterdam bericht dat opnieuw enige notulenboeken waren teruggevonden, ditmaal in de Zentral- und Landes bibliothek Berlin. Op 3 mei 2017 gaf de bibliotheek het eerste boekwerk terug aan de RC Rotterdam, die het vervolgens heeft overgedragen aan het Stadsarchief Rotterdam. Daar is het toegevoegd aan het archief van de RC Rotterdam. Vandaag overhandigde de voorzitter van de Rotary Club, mevr. C.A. Bieringa-de Jong, de twee andere notulenboeken aan stadsarchivaris Jantje Steenhuis.

In de serie notulenboeken van de wekelijkse bijeenkomsten gaapt nu nog een gat tussen 1927 en 1929 en tussen 1935 en september 1940. De hoop is dat die ook ooit worden teruggevonden.