content

Organisatie

Het Stadsarchief is een onderdeel van Gemeente Rotterdam. Aan het hoofd staat de Stadsarchivaris mw. drs. Jantje Steenhuis. Het Stadsarchief heeft een 70 tal medewerkers in dienst. Tevens zijn er vele vrijwilligers en studenten actief.

Teams

Het Stadsarchief (opgericht in 1857) valt onder de directie Gebieden, Participatie en Stadsarchief (directeur Hestia Reukema) van het cluster Dienstverlening. Het Stadsarchief bestaat uit 4 teams:

  • Informatiedienstverlening
  • Archieven & Collecties
  • Preserveren, Conserveren & Restaureren
  • Stad & Regio

Boven de teams staat de manager Beheer & Dienstverlening. De manager – met een belangrijke taak inzake bedrijfsvoering - valt onder de Stadsarchivaris. Inspectie is een stafafdeling van de Stadsarchivaris. Deze stadafdeling houdt toezicht op het informatiebeheer van de gemeente Rotterdam en een aantal omliggende gemeenten.

Missie

Het Stadsarchief wil het bereik en gebruik van zijn producten en diensten maximaliseren door zijn content (op objectniveau) op aantrekkelijke wijze, 24 uur per dag, 7 dagen per week, digitaal en gratis aan iedereen ter beschikking te stellen.