content

Beroepscode

In het Stadsarchief Rotterdam werken wij volgens de Beroepscode voor Archivarissen. De Beroepscode geeft gedragsregels voor een goede uitoefening van het beroep van archivaris. Met ‘archivaris’ worden al diegenen aangeduid die verantwoordelijkheid dragen voor het toezicht op en het behouden, bewerken, beheren en de beschikbaarstelling van archieven. De code is bedoeld als een richtinggevend kader voor archivarissen en niet bedoeld om specifieke oplossingen te geven voor afzonderlijke problemen.

De beroepscode is in 1996 door de Internationale Archiefraad (ICA) vastgesteld en overgenomen door de  Koninklijke Vereniging van Archivarissen (KVAN). De KVAN is de beroepsvereniging voor archivarissen in Nederland.

Bekijk de tekst van de Beroepscode.