content

Vrijwilligers

Het Stadsarchief Rotterdam maakt, net als andere archiefinstellingen, al tientallen jaren gebruik van de diensten van vrijwilligers die helpen bij het nader ontsluiten van de archieven en collecties. ‘Nader ontsluiten’, dat klinkt best abstract. Waar moet je dan aan denken?  Bijvoorbeeld het indexeren van de namen van de passagiers van de Holland Amerika Lijn in passagiersregisters of het maken van naam- en zaakindexen op oude notariële akten (dan moet je natuurlijk wel ‘oud schrift’ kunnen lezen).

Computer of geen computer

Juist die nadere toegankelijkheid van documenten maakt ze op internet beter vindbaar en dus bruikbaarder. Dat ‘nader ontsluiten’ gebeurt altijd achter de computer. Een voorbeeld van werkzaamheden waar de computer niet aan te pas komt: het ompakken van negatieven van krantenfoto’s uit schadelijke plastic hoezen in zuurvrije enveloppen.
We hebben zelfs mensen rondlopen in de stad: vrijwillige fotografen die ons helpen om het stadbeeld vast te leggen.

In huis  en op afstand

We hebben dus vrijwilligers ‘in huis’ en we hebben vrijwilligers ‘op afstand.’ Tot die laatste categorie behoren ook de medewerkers aan zogenaamde ‘crowdsourcingsprojecten’ zoals www.velehanden.nl , waarbij vrijwilligers op afstand (vanuit huis, of vanuit de historische vereniging) veel werk verzetten op het gebied van nader toegankelijk maken/ontsluiten van bronnen zoals het bevolkingsregister (stamboomliefhebbers opgelet!). Topinvoerders worden beloond, bijvoorbeeld met een publicatie (de canon van Rotterdam) of DVD.

Gezelligheid

Gaat het je om de inhoud of ook om de gezelligheid, dat bepaalt of je individueel of in groepsverband wilt werken, al dan niet op het Stadsarchief.
Het Stadsarchief Rotterdam heeft op dit moment ongeveer 60 vrijwilligers, waarvan ongeveer 40 vrijwilligers intern, 10 thuis/op locatie en 10 stadsfotografen. Het aantal vrijwillige invoerders – op afstand - via VeleHanden fluctueert (honderden), hen kennen wij niet allen persoonlijk.


Maatschappelijk ondernemen

Het bieden van vrijwilligerswerk is samen met het bieden van werkplekken aan stagiaires, reïntegrerende medewerkers en herplaatsingskandidaten de manier waarop het Stadsarchief invulling geeft en wil blijven geven aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Vrijwilligerswerk kun je zien als een vorm van burgerparticipatie en geeft sowieso zin aan het bestaan. Een enkeling gebruikt vrijwilligerswerk om iets terug te doen voor het krijgen van een uitkering.

Begeleiding, rechten en plichten

Vrijwilligers kunnen bij het Stadsarchief rekenen op de ondersteuning door een coördinator, bijvoorbeeld wat betreft het uitbetalen van vergoedingen (reiskosten) en dergelijke. Voor vrijwilligers worden ook activiteiten georganiseerd, bijvoorbeeld een uitstapje naar een museum.

Nieuwe vrijwilligers krijgen een intakegesprek met een medewerker, waarin de rechten en de plichten worden doorgenomen en na vier weken een evaluatiegesprek waarin wederzijdse ervaringen worden uitgewisseld. Vrijwilligers die al langer werkzaam zijn bij het Stadsarchief Rotterdam krijgen periodiek een persoonlijk evaluatiegesprek. Deze gesprekken zijn tweezijdig, zodat vrijwilligers kunnen aangeven of ze andere werkzaamheden, begeleiding of een cursus willen en het archief hiermee de kwaliteit van het vrijwilligerswerk kan controleren.


Overeenkomst

Alle interne vrijwilligers hebben een vrijwilligersovereenkomst met het Stadsarchief, waarin hun rechten en plichten zijn vastgelegd. Dat geldt ook voor de stadsfotografen. De in het gebouw van het Stadsarchief werkzame vrijwilligers moeten een verklaring omtrent het gedrag overleggen en een integriteitsverklaring tekenen. De vrijwilligers zijn verzekerd via de collectieve vrijwilligersverzekering van de gemeente Rotterdam. Vrijwilligers krijgen voorlichting over werken onder goede omstandigheden (arbo).

Als vrijwilligerswerk online gebeurt, is er meestal geen sprake meer van vrijwilligersovereenkomsten en verzekeringen, tenzij het werk als tegenprestatie voor een sociale uitkering geschiedt.


Samenwerking

Het komt ook voor dat het Stadsarchief samenwerkt met een andere vrijwilligersorganisatie. De ouderenorganisatie Het Gilde bijvoorbeeld organiseert onder andere stadswandelingen voor jongeren langs de brandgrens in samenwerking met de senior-medewerker educatie van het Stadsarchief.

Hoe meld ik mij aan als vrijwilliger?

Dat kan door een e-mail te sturen naar stadsarchief@rotterdam.nl. De plaatsen voor vrijwilligers bij het Stadsarchief zijn evenwel beperkt. Wat crowdsourcingsprojecten als www.velehanden.nl betreft, zie de website.

Vele Handen

Voorjaar 2014 is een project gestart dat de ontsluiting van de namen in het Rotterdamse bevolkingsregister 1850-1910 beoogt. Via de site www.velehanden.nl kunt u meedoen in dit project, dat wij samen met WieWasWie en de archiefinstellingen van Breda en Maastricht hebben vorm gegeven. Honderden anderen gingen u al voor! Uw inzet is vrijblijvend maar het blijkt een verslavende bezigheid te zijn. Helpt u mee de geschiedenis van Rotterdam te ontsluiten in uw eigen tempo en vanuit uw eigen omgeving?

Deelnemers verdienen met hun werkzaamheden voor Vele Handen punten, die bij het Stadsarchief kunnen worden omgeruild voor een leuk cadeau. Bekijk welke beloningen u kunt krijgen.

Als u uw punten wilt verzilveren, gaat u als volgt te werk:

  • maak een digitaal exemplaar van de coupon en sla die op. Uitleg hierover vindt u in de invoerinstructie op Vele Handen.
  • Stuur een e-mail naar stadsarchief@rotterdam.nl o.v.v. de titel van het boek van uw keuze, uw naam, adresgegevens en telefoonnummer en in de bijlage de coupon. Let op dat u de punten voor het juiste project inlevert

Het Stadsarchief stuurt de bestelling vervolgens binnen vijf werkdagen op. Als er vragen zijn over de bestelling, neemt het Stadsarchief contact met u op