content

Overschie

Wijk in het noordelijk deel van Rotterdam. Zelfstandige gemeente tot 1941.

Inhoudsopgave

Wijk en deelgemeente in het noordelijk deel van Rotterdam. Zelfstandige gemeente tot 1941.

Geschiedenis

Omstreeks het jaar 993 wordt gesproken over een kapel te Schie en deze kapel wordt ook vermeld in een charter van 28 december 1063. Op de gorzen buitendijks ontstond een gehucht, dat men met de benaming Nieuwerschie aanduidde. Deze gorzen werden later ingedijkt en daarvoor werd ten zuiden van de oude dam een nieuwe aangelegd. Sindsdien heette Nieuwerschie toen Nieuw-Schiedamme. Om verwarring te voorkomen noemde men Schiedamme (het voormalige Schie) thans Oud-Schiedamme. Toen later de oude dam in de Schie werd opgeruimd, had deze benaming weinig zin meer en kwam de benaming Ouderschie in zwang, welke eeuwen later door verbastering in de naam Overschie zou overgaan. De situatie was nu zodanig dat het dorpje, dat binnendijks was gelegen, Ouderschie heette, en dat het gehucht buitendijks Nieuw-Schiedamme werd genoemd. In latere tijd sprak men van Schiedam. In dit laatste dorp nu, werd in 1258 door Aleyd van Holland, weduwe van Jan van Avennes, een kerk en een gasthuis gesticht, waarmede de grondslag voor het tegenwoordige Schiedam werd gelegd. Daar er wrijving ontstond over het gebied van de parochies, werden deze in 1264 gescheiden.

In 1811 werd het ambacht Schiebroek met dat van Overschie en Hogenban verenigd tot één gemeente. In 1941 werd Overschie, met het buurtschap Hogenban geannexeerd door Rotterdam.

Bronnen

Het Stadsarchief Rotterdam heeft een uitgebreide collectie archieven van Overschie (zie daarvoor het archievenoverzicht hieronder).

Ook heeft het Stadsarchief Rotterdam prenten, tekeningen, foto’s, boeken, tijdschriften en kranten van en over Overschie. Het beeldmateriaal is toegankelijk via afbeeldingen,beeld en geluid en een kaartsysteem op de studiezaal. Boeken en tijdschriftartikelen kunt u vinden in de digitale bibliotheek (publicaties vanaf 1994) of in de kaartcatalogus op de studiezaal (publicaties tot 1994). Krantenartikelen vanaf 1993 kunt u terugvinden in de digitale krantenklapper; krantenartikelen van 1947 tot 1993 in de kaartcatalogus op de studiezaal.

Archievenoverzicht

Nummer

Toevoeging

Periode

Naam

Omvang (m 1)

476 1938 Comite 40-jarig regeringsjubileum Koningin te Overschie 0,04
382 1908 - 1969 Commissie beheer en onderhoud Bovendijk te Overschie 0,13
7 01 1548 - 1941 Ambacht en Gemeente Overschie 110,7
572 1947 - 1981 (1982) Wijkraad voor Overschie 5,28
314 1811 - 1925 Notarissen te Rotterdam en daarin opgegane gemeenten (NNA) 426,33
1015 1936 - 1937 Comité Overschie Huwelijksgeschenk Prinses Juliana 0,06
1016 1928 - 1932 Comite voor Na-onderwijs te Overschie 0,06
118 02 1936 - 1949 Huis De Tempel 0,06
118 01 1715 - 1824 Heerlijkheid De Tempel 0,06
406 03 (1931) 1941 - 1958 Hulpsecretarie Overschie 0,36
835 1983 - 1992 Projectgroep Stadsvernieuwing Overschie 1,06
691 1763 - 1971 Parochie Sint Petrus' Banden te Overschie 4,82
819 1987 - 1993 Projectgroep Stadsvernieuwing District West 0,26
543 1891 - 1960 Gereformeerde Kerk Overschie 1,36
904 02 (1950) 1967 - 1995 Huurders Vereniging Overschie (HVO) 3,77
904 02a 1970 - 2000 Huurders Vereniging Overschie (HVO) - aanvulling 2007 0,12
904 01 (1946) 1973 - 1998 Vereniging Bewoners Organisatie Over-Schie "BOOS" 11,53
18 1585 - 1811 Notarissen te Rotterdam en daarin opgegane gemeenten (ONA) 542,54
1398 1882 - 1968 Familie Helbers 1,81
1417 ca. 1920 Firma Van Egmond 0,84

Stamboomonderzoek

De volgende gegevens van Overschie kunt u via Zoeken op personen raadplegen:

Doop gereformeerd 1631-1811
Trouw gereformeerd 1626-1811
Ambachtstrouw 1626-1811
Begraven Kerk 1619-1811
Begraven Gaarder 1699-1811

Zie verder de archiefwegwijzer Burgerlijke Stand

Notariële akten

Zie de archiefwegwijzer Notariële Akten

Bouwtekeningen

De bouwtekeningen van Overschie zijn uit de periode 1915-1941 bij het Stadsarchief te raadplegen. Voor bouwtekeningen na 1941 zie de Rotterdamse bouwdossiers bij het Stadsarchief. Zie verder de archiefwegwijzer Bouwtekeningen