content
Themasite Pim Fortuyn

Welkom op deze themasite van het Stadsarchief Rotterdam. Hier kunt u kennis maken met het leven en werk van Pim Fortuyn (1948-2002) en krijgt u verwijzingen naar literatuur en bronnen in en buiten het Stadsarchief voor het doen van nader onderzoek.

In 2012 was het tien jaar geleden dat de moord op Pim Fortuyn plaats vond. Het Stadsarchief heeft toen deze site gelanceerd. Bij het Stadsarchief berusten ook de bibliotheek en het archief van Fortuyn.

Rouwbetuigingen en aanhankelijkheidsbetuigingen van direct na de moord zijn verworven door het Meertens Instituut dat welwillend een artikel van hun medewerker Peter Jan Margry over Pim Fortuyn voor publicatie op deze site beschikbaar heeft gesteld. Uitgeverij Donker was zo vriendelijk om het in 2005 verschenen boek van Albert Oosthoek, Pim Fortuyn en Rotterdam, digitaal aan te bieden.

Al met al is een rijk gevulde site ontstaan met bronnen en beeldmateriaal en met verwijzingen naar tal van websites en digitale dossiers die wij representatief achten voor het doen van onderzoek naar Pim Fortuyn, de manier waarop er over hem is en wordt geschreven en de manier waarop hij is afgebeeld. Veel van deze sites en dossiers hebben wij gearchiveerd in ons E-depot. Van volledigheid is natuurlijk geen sprake; het world wide web is echt een onuitputtelijke bron.