content

Ridderkerk

Plaats in Zuid-Holland, ten zuid-oosten van Rotterdam.

Inhoudsopgave

Geschiedenis

Al in de twaalfde eeuw bestond er aan de rivier de (Maas-)Merwede een nederzetting met de naam Riede. Aangezien het dorpje tussen 1373 en 1375 meermalen werd getroffen door overstromingen, trokken de inwoners weg.

De inwoners besloten het gebied droog te leggen en creëerden hiermee de polders Oud- en Nieuw-Rijerwaard. In 1404 was de eerste polder, de Oud-Rijerwaard, voltooid. Deze lag aan de oostelijke kant van de Lagendijk. Enkele decennia later was de westelijke zijde drooggelegd en ontstond de Nieuw-Rijerwaard. De eerste bewoners vestigden zich aan de Oostendam, het hoogste punt van de Rijerwaard.

In 1446 werd Ridderkerk officieel gesticht, toen ambachtsvrouw Margriet van Comene een handvest opstelde met regels voor het bestuur en de bevolking. Tegelijkertijd ontstonden in de omgeving van Ridderkerk ook andere dorpjes in de drooggelegde Rijerwaard, zoals Bolnes, Oostendam, Rijsoord en Slikkerveer.

De inwoners van de dorpjes rondom Ridderkerk leefden in de vijftiende en zestiende eeuw met name van de akkerbouw en veeteelt. Vanaf de zeventiende eeuw begonnen veel boeren ook aan vlasbewerking te doen. Het vlas werd geweekt in de rivier het Waaltje en onder meer verwerkt tot touw en linnen. Ook werd uit het vlas lijnzaad gewonnen, dat werd geëxporteerd.

Door de komst van de scheepsbouw in de negentiende eeuw steeg de werkgelegenheid in Ridderkerk en de omliggende dorpjes en werd de infrastructuur verbeterd en uitgebreid. Aan de rivieren de Noord en de Nieuwe Maas ontstonden grote scheepswerven en het aantal inwoners nam aanzienlijk toe.

In de negentiende eeuw werden de dorpen [Rijsoord en Strevelshoek][1] samengevoegd met de gemeente Ridderkerk. Ondertussen veranderde de economie van Ridderkerk aanzienlijk. De scheepsbouw en de vlasbedrijven maakten plaats voor enorme bedrijventerreinen en schone industrie.

Bronnen

Sinds 2002 berusten de archieven van de gemeente Ridderkerk (tot 1969 en enkele stukken tot 1973) en de voormalige gemeenten [Rijsoord en Strevelshoek][1] in het Stadsarchief Rotterdam. U kunt deze archieven inzien in de studiezaal. Het Stadsarchief Rotterdam heeft tevens prenten, tekeningen, foto’s, boeken, tijdschriften en kranten van en over Ridderkerk in de collectie.

Archievenoverzicht

Nummer

Toevoeging

Periode

Naam

Omvang (m 1)

30 (1252) 1414 - 1961 Huis ten Donck te Ridderkerk 39,32
30 b 1552-1957 Familie Groeninx van Zoelen (Huis ten Donck) 2
502 1872 - 1983 Machinefabriek en Scheepswerf P. Smit Jr. (Ridderkerk) 9,81
544 (1869) 1884 - 1979 Gereformeerde Kerk Rijsoord (Ridderkerk) 19,72
1270 1579 - 1942 Gemeente Ridderkerk (1579 - 1942) 168,5
1271 1943 - 1959 Gemeente Ridderkerk (1943 - 1959) 41,98
1272 (1956) 1960 - 1969 Gemeente Ridderkerk (1960 - 1969) 34,62
1273 (1909) 1940 - 1969 Gemeentepolitie Ridderkerk 7,68
1274 ? Gemeente Ridderkerk fotocollectie 7,05
1275 1619 - 1810 Weeskamer Ridderkerk 0,56
1276 1583 - 1813 Rechterlijke archieven Ridderkerk, Rijsoord en Strevelshoek 6,84
1277 1645 - 1927 Notarissen te Ridderkerk en Rijsoord 18
1278 1574 - 2000 (2004) Hervormde Gemeente Ridderkerk 25,58
1278 a 1948-2004 Archief van de Hervormde Gemeente Ridderkerk - Aanvulling
1279 (1887) 1926 - 1989 Gemeente Ridderkerk bouwvergunningen 100
1344 1948 - 1973 Crezéepolder (Ridderkerk) 0,5
1345 1918 - 1973 Polder Voor Donkersloot en Woude (Ridderkerk) 2,5
1357 1877 - 1973 Polder Het Zand (Ridderkerk) 2,4
1389 1882 - 1995 Vereniging Een School met de Bijbel te Rijsoord (Ridderkerk) 1,52
1464 1955 - 1999 Nederlandse Christen Vrouwenbond (NCVB) Ridderkerk 0,12
1468 1913 - 1993 Woningbouwvereniging Streven naar Vooruitgang (Ridderkerk) 0,44
1476 1973 - 2000 Stichting Evenementen Ridderkerk 0,68
1602 1880 - 1990 Machinefabriek Lodder N.V. 10,56
1632 1926 - 1948 Burg. Crezeeschool te Ridderkerk 2,41
1641 1923-1961 Tabak- en Sigarenfabriek Gebroeders Bos 0,24
1642 1909 Vereniging Ridderkerkse Fanfare 0,36
1720 1890-2006 Archief van de Gereformeerde Kerk Ridderkerk-Slikkerveer 6
1721 1972-2013 Archief van de Stichting Noordhave (Ridderkerk) 0,45

Stamboomonderzoek

Zie de archiefwegwijzer Burgerlijke Stand

Notariële akten

Zie de archiefwegwijzer Notariële Akten

Bouwtekeningen

Voor bouwtekeningen uit de periode 1871-1989 kunt u contact opnemen met het Stadsarchief. Tekeningen van na 1989 berusten bij de gemeente Ridderkerk.