content

Rotterdam

Rond 800 staat er op de plek waar Rotterdam zal ontstaan een nederzetting. Omstreeks 1270 wordt er een dam in de rivier de Rotte gelegd en in 1340 worden de stadsrechten verkregen. Vanaf 1575 breidt Rotterdam uit in de richting van de Maas, waardoor de zogenoemde stadsdriehoek ontstaat.

Het begin

Omstreeks 800 is de plaats waar later Rotterdam ontstaat al bewoond. Rond 1270 wordt de dam in de rivier de Rotte gelegd en in 1340 krijgt de nederzetting stadsrecht.

Ontwikkeling van de stad

Vanaf 1575 breidt Rotterdam uit in de richting van de Maas, waardoor de zogenoemde stadsdriehoek ontstaat. Aan de zuidoostkant van de stad worden het Buizengat en Haringvliet aangelegd, aan de zuidwestkant de Leuvehaven, Wijnhaven, Scheepmakershaven, Bierhaven en Glashaven. Omdat de haven van Rotterdam door verzanding moeilijk bereikbaar dreigt te worden, ontwikkelt waterstaatkundige Pieter Caland een plan voor een kanaal door de duinen van Hoek van Holland: de Nieuwe Waterweg. De werkzaamheden hiervoor beginnen in 1866 en worden in 1872 voltooid.

Groei

Rond 1900 groeit Rotterdam fors. Omliggende gemeenten als Charlois en Kralingen worden in 1895 geannexeerd en in 1914 volgt Hoek van Holland. Op de linker Maasoever worden nieuwe havens aangelegd. Het inwonertal stijgt van iets meer dan 200.000 in 1890 naar circa 500.000 aan het eind van de Eerste Wereldoorlog.

Op 14 mei 1940 verwoest een Duits bombardement een groot deel van de binnenstad. Hier komen ruim 800 mensen om het leven.

Bronnen

Het Stadsarchief Rotterdam heeft een collectie archieven van Rotterdam. Ook heeft het Stadsarchief Rotterdam prenten, tekeningen, foto’s, boeken, tijdschriften en kranten van en over Rotterdam en de regio. Het beeldmateriaal is toegankelijk via de beeldbank. Boeken en tijdschriftartikelen kunt u vinden in de digitale bibliotheek ( (publicaties vanaf 1994) of in de kaartcatalogus op de studiezaal (publicaties tot 1994). Krantenartikelen vanaf 1993 kunt u terugvinden in de digitale krantenklapper; krantenartikelen van 1947 tot 1993 in de kaartcatalogus op de studiezaal.

Stamboomonderzoek

Burgerlijke Stand
Zie onze archiefwegwijzer Burgerlijke Stand.

Via Zoeken op personen kunt u zoeken in de Rotterdamse akten van de Burgerlijke Stand.

Bevolkingsregister

Via Zoeken op personen kunt u zoeken in de gezinskaarten van Rotterdam. In de periode 1910-1938 waren alle inwoners daarin opgenomen; sommige mensen overigens al vanaf 1880. De rest van het bevolkingsregister is raadpleegbaar via de studiezaal van het Stadsarchief.

Oudere bronnen
Zie de archiefwegwijzer Doop-, Trouw- en Begraafregisters.

Op de website over de brandgrens van Rotterdam staat een lemma over de jodenvervolging Bij dat onderwerp wordt ook aandacht besteed aan de joden die in 1940-1945 in Rotterdam en de geannexeerde gemeenten hebben gewoond en van wie bekend is dat zij onderweg naar of in een concentratiekamp zijn omgekomen. Vele genoemde personen zullen in de Digitale Stamboom zijn opgenomen omdat de vermissingsregisters van Burgerzaken van 1950 zijn verwerkt. Maar niet iedere overledene is in 1950 geregistreerd. Bekijk daarom ook de lijst op de brandgrenswebsite

Notariële Akten

Zie de archiefwegwijzer Notariële akten.