content

Rotterdam Fruitport

Gespecialiseerde fruithavens op de noordoever met geklimatiseerde loodsen voor de overslag van bederfelijke waren. Een groot deel van West-Europa wordt via Rotterdam Fruitport voorzien van fruit, groenten en vruchtensappen.

Stukgoedhaven

Merwehaven-Vierhavens aan de noordoever van de Maas is de basis van Rotterdam Fruitport. De Merwehaven werd in 1927 aangelegd als haven voor stukgoederen. Er was behoefte aan meerdere kadeterreinen voor de omslag van stukgoederen en daarvoor werd tussen de gasfabriek Keilehaven en de gemeente Schiedam een havencomplex ontworpen. In 1931 was de Merwehaven gereed.

Verwarmd en gekoeld

Corn. Swarttouw’s Stuwadoors Mij. opende er in 1947 loodsen met een oppervlakte van 9000 m² en legde een geheel automatische verwarmingsinstallatie aan die – als eerste in Nederland – in staat was om het hele jaar door de temperatuur te regelen voor stukgoederen die aan bederf onderhevig waren. Daarnaast kwam er een koelhuis van ‘Blaauwhoedenveem’. De Merwehaven was meteen na de oorlog dus dé overslagplaats van verderfelijke waren.

Roll on roll off

In 1951 werd een aanlegplaats in de Merwehaven gemaakt voor een ferrydienst die de met fruit geladen vrachtauto’s uit het Westland rechtstreeks naar Engeland kon transporteren zonder dat ze hoefden te worden overgeladen. Gaandeweg werden de fruitloodsen uitgebreid. In 1971 kende het terrein een complex fruitloodsen met een opslagcapaciteit van 400.000 colli. Maar de grote ommekeer kwam in 1985 toen de stuwadoorsbedrijven Seaport Terminals BV en Müller-Thomson Rotterdam BV het samenwerkingsverband ‘Fruit Stevedores Rotterdam’ oprichtten.

’Klimaloodsen’

Het leidde tot een moderne fruitpier in de haven en tot vergroting van de fruitoverslag. Symbolisch werd de eerste paal geslagen voor de bouw van Fruitpier II en door Bram Peper werd de eerste ‘klimaloods’ geopend. Opening van de tweede ‘klimaloods’ volgde in 1987 door toen nog Neelie Smit-Kroes. In 1994 was Rotterdam Fruitport één van de speerpunten van het ‘Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam’.

Koelschepen

Rotterdam werd samen met Antwerpen de belangrijkste Noord-Europese fruithaven. Grootste leveranciers zijn Zuid-Afrika en Zuid-Amerika (vooral Chili) en fruit, groenten en vruchtensappen vinden via Rotterdam hun weg naar de winkels in een groot deel van West-Europa. Veel ervan wordt aangevoerd met koelschepen, maar ze worden verdrongen door containerschepen die speciale aansluitingen hebben voor de koelcontainers.

Koelcontainers

Containerschepen zijn sneller, gemakkelijker te laden, te lossen en te vervoeren, en dus goedkoper. Op die manier wordt een ononderbroken koelketen gecreëerd vanaf de boomgaard tot aan het distributiepunt. Groot voordeel is ook dat het containertransport productspecifiek is. Elk soort fruit rijpt op zijn eigen wijze en dat proces kan in koelcontainers, reefercontainers genoemd, worden gestuurd.

Verhuizing gewenst

Containers leggen aan op de zuidoever en uitbreiding van de Merwehaven is onmogelijk, omdat het gebied ontwikkeld wordt voor woningbouw. Verhuizing naar ‘Cool Port’ aan de Waal/Eemhaven aan de zuidoever is dan ook gewenst.