content

Bronnen in bewerking

Dit is een overzicht van alle bronnen die recentelijk digitaal beschikbaar zijn gemaakt, waarop correcties zijn uitgevoerd of die momenteel in bewerking zijn.

Gecorrigeerde gegevens naar aanleiding van opmerkingen van gebruikers worden hier niet vermeld. Mocht u een opmerking hebben neem dan contact met ons op.

Bij genoemde bronnen is het mogelijk dat u in het verleden gegevens heeft overgenomen die inmiddels zijn gecorrigeerd. We raden u daarom aan om genoemde bronnen nogmaals te raadplegen mocht dit van toepassing zijn.

DTB (Doop-, Trouw-, Begraafregisters)

Algemene aanpassingen
Bekijk de algemene correcties DTB per gemeente.

Overzicht digitaal beschikbaar
De archiefwegwijzer wordt momenteel hierop aangepast.

Recentelijk digitaal beschikbaar gemaakt (toegevoegd in 2015/2016)

 • Trouw Rooms-Katholiek Rotterdam 1629-1811
 • Trouw Rooms-Katholiek/Oud-Katholiek Rotterdam 1656-1811.
 • Trouw Gaarder Schoonderloo 1695-1734, 1793-1805
 • Begraven Hillegersberg 1580-1701 (met hiaten)

Gecorrigeerd (periode 2013-2016)

 • Begraven Kerkmeesters Rotterdam 1574-1593, 1606-1625
 • Overledenen Weeskamer Rotterdam 1593-1605, 1625-1646
 • Doop Rooms-Katholiek Leeuwenstraat 1671-1703.
 • Begraven Gaarder Rotterdam 1695-1804, alleen voor Joodse inwoners
 • Overlijden Pest- en Dolhuis Rotterdam 1619-1811
 • Begraven Gaarder Pernis 1695-1762

In bewerking
De DTB is afgerond.

Burgerlijke stand

Overzicht digitaal beschikbaar
Raadpleeg hiervoor de archiefwegwijzer burgerlijke stand.

Recentelijk digitaal beschikbaar gemaakt (data beschikbaar vanaf medio 2016)

 • Rotterdam Huwelijken 1936-1938.
 • Rotterdam Overlijden 1961-1963.
 • Burgerlijke Stand Trouw Bergschenhoek 1933-1941.

In bewerking

Nieuwe bewerking start naar verwachting einde 2017.

Bevolkingsregister

Rotterdam

1850-1862: 1 %

1861-1880: 10 %

1880-1910: 59 % van de bevolkingsregisters van gezinnen, en 55 % van de alleenstaandenregisters.

1880-1940: Alle gezinskaarten.

NB In 1940 zijn enkele bevolkingsregisters verbrand. Bij het stadsarchief is een reconstructie beschikbaar (archief 494-03, inv.nr. 919). Deze reconstructie is echter niet compleet.

Charlois

1850-1895: Alle registers.

Delfshaven

1850-1886: 95 %.

Hillegersberg

1850-1889: Alle bevolkingsregisters

1890-1900: 40 %

1900-1911: 90%

1912-1939: Alle gezinskaarten

Hoogvliet

1850-1934: Alle registers. Gezinskaarten vindt u bij de gezinskaarten van Rotterdam.

Kralingen

1860-1895: 95 %

Overschie

1850-1926: 95 %

1926-1939: alle gezinskaarten.

Pernis

1850-1856, 1890-1934: 90 %. NB De registers uit de periode 1857-1889 zijn verloren gegaan. Gezinskaarten vindt u bij de gezinskaarten van Rotterdam.

Schiebroek

1850-1941: Alle registers en alle gezinskaarten.

IJsselmonde

1850-1895: Alle registers

1896-1920: 62 %

1921-1938: Alle gezinskaarten. NB De gezinskaarten van vertrokken of overleden personen zijn vernietigd, en informatie is overgenomen op de persoonskaarten.

Binnenkort online

Binnenkort wordt een grote update verwacht. Bevolkingsregisters van Rotterdam voor de periode 1880-1910 zijn dan volledig doorzoekbaar, en voor de periode 1860-1880 voor 50 %.

 Nu in bewerking bij VeleHanden:

Rotterdam 1860-1880 Wijk 15

Notariële akten

Overzicht digitaal beschikbaar
Raadpleeg hiervoor de archiefwegwijzer notariële akten.

Recentelijk digitaal beschikbaar gemaakt

 • Rotterdam, nummers 613, 626, 685. (April 2017)

In bewerking

 • Rijsoord - 1661–1790, Nr. 8 is in bewerking
 • Rotterdam - 1651-1660