content

Huisregels – wat u moet weten als u het Stadsarchief bezoekt

Zoals elke instelling heeft het Stadsarchief een aantal huisregels. De belangrijkste zijn hieronder voor u op een rijtje gezet. Voor een volledig overzicht verwijzen wij u naar het Publieksreglement. Een verkorte versie van het publieksreglement is in de vorm van een bezoekersfolder beschikbaar. Deze folder vindt u bij de receptie en op de balie in de studiezaal.

Registratie van bezoekers

Bij binnenkomst meldt u zich bij de receptie. Daar wordt u gevraagd om bij uw eerste bezoek een registratieformulier in te vullen. Met het invullen van het formulier stemt u in met de huisregels van het Stadsarchief zoals die in het publieksreglement zijn opgenomen.
Bij ieder bezoek moet u een geldig identiteitsbewijs tonen.

Studiezaal

Het meenemen van jas of tas naar de studiezaal is niet toegestaan. In de hal op de begane grond is een garderobe met kluisjes waar u uw eigendommen kunt opbergen. Het Stadsarchief is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van eigendommen.
Bij de receptie kunt u een plastic tas verkrijgen waarin u spullen mee kunt nemen naar de studiezaal. Graag na uw bezoek aan de studiezaal de tas weer terughangen.
Omdat het gebruik van (vul)pen niet is toegestaan, kunt u de potloden gebruiken die op de balie in de studiezaal staan.

Wij vragen u vriendelijk om rekening te houden met andere bezoekers. Neem zoveel mogelijk stilte in acht en schakel het geluid van uw mobiele telefoon uit. Telefoneren kunt u op de gang op de tweede etage en -liever nog- in de hal op de begane grond bij de automaten.

Voorzieningen voor bezoekers

In de hal op de begane grond staan automaten waar u gratis warme dranken kunt verkrijgen. Tegen betaling kunt u hier versnaperingen halen.
Op de begane grond en op de tweede verdieping bij de studiezaal zijn bezoekerstoiletten.

Als u naar de studiezaal op de tweede verdieping gaat, kunt u gebruik maken van de trap of van de lift.

Aanvragen van archiefbescheiden

U kunt tot uiterlijk 16.30 uur stukken aanvragen, maximaal vijf tegelijkertijd. Omdat het veelal om uniek materiaal gaat, krijgt u per keer één object (aangevraagd stuk) mee van de studiezaalmedewerker. Na inlevering van een object krijgt u het volgende mee.
In de regel duurt het maximaal 30 minuten voordat uw aanvraag klaarligt.

We verzoeken u voorzichtig met de stukken om te gaan en ze terug te geven in dezelfde staat en volgorde als waarin u ze heeft meegekregen. Door u aangevraagde stukken dienen door uzelf te worden opgehaald en weer teruggebracht.
Als u originele foto’s raadpleegt, bent u verplicht de handschoenen te gebruiken die u hiervoor van de studiezaalmedewerker krijgt.

Van stukken waarvan een reproductie beschikbaar is (bijv. scan, microfiche, CD-rom) wordt het origineel in principe niet ter inzage gegeven.

Reproducties

Van archiefbescheiden kan door het Stadsarchief een reproductie worden gemaakt, behalve wanneer de omvang of de toestand van het document, auteursrechten van derden of een beperking op de openbaarheid dit niet toelaten. Voor de kosten van een reproductie verwijzen we u naar onze archiefwegwijzer tarieven.

Wanneer u een door het Stadsarchief geleverde reproductie of een door u zelf vervaardigd afschrift wilt publiceren of op een andere manier openbaar wilt maken of verveelvoudigen, hebt u daarvoor toestemming nodig.
Wat wordt verstaan onder openbaar maken en hoe u daarbij moet handelen, kunt u nalezen in de archiefwegwijzer openbaar maken.

Onderzoek door archiefmedewerkers

Medewerkers van het Stadsarchief kunnen onderzoek voor u uitvoeren. Voor de kosten verwijzen we u naar onze tarieven.

Ontzegging van toegang

Bij schending van de huisregels kan de Stadsarchivaris een bezoeker de toegang ontzeggen. Meer informatie vindt u in het Publieksreglement.

De studiezaalmedewerkers kunnen controles uitvoeren op het (abusievelijk) meenemen van stukken vanuit de studiezaal.