content

Zoeken naar straatnamen

Kies een veld (bijvoorbeeld 'straat') en een vergelijking (bijvoorbeeld 'bevat') en geef vervolgens een waarde op om op te zoeken. In de resultaten klikken op de straatnaam toont de detailweergave met alle gegevens en een plattegrond van de omgeving van de straat. Bij een verdwenen straat toont er geen kaartje maar het logo Verdwenen Straatnaam. Bij een groot aantal gevonden straten worden de resultaten opgedeeld in bladzijden en kan er gebladerd worden door de verschillende pagina's.

Doorzoekbare velden

straat
de naam van de straat.

besluit
:
het college dat het besluit heeft genomen. Hier worden afkortingen gebruikt. datum: datum van het besluit. Omdat straatnamen vaak in de planfase van een nieuwe wijk worden gegeven duurt het na het nemen van het besluit nog enige tijd voor de straatnaam ook werkelijk gebruikt wordt.

indeling
:
er wordt gebruik gemaakt van de Nieuwe Territoriale Indeling. Let op deze wijkt af van de indeling zoals gebruikt in De straatnamen van Rotterdam, 1992.

informatie
:
de toelichtende tekst van de straatnaam.

alle velden
:
u doozoekt alle bovengenoemde velden