content

Open data

Het Stadsarchief Rotterdam stelt content beschikbaar aan iedereen die daar behoefte aan heeft. Optimaal gebruik van onze bronnen is wat we nastreven. Dit betekent dat we dit ook doen via open data.

Beleid

Open data worden steeds gangbaarder binnen de overheid. Open data zijn gegevens die vrij toegankelijk zijn en zonder beperkingen kunnen worden hergebruikt. Het Stadsarchief Rotterdam heeft beleid ontwikkeld om de komende jaren meer open data te kunnen aanbieden.

Het is onze ambitie om archiefstukken op een laagdrempelige manier beschikbaar te stellen voor iedereen. In navolging van Nationaal Archief heeft het Stadsarchief beleid ontwikkeld waarin de impact, doelen, rollen en verantwoordelijkheden voor de implementatie van open data duidelijk staan omschreven. Dit is een eerste stap in het traject om op gestructureerde wijze open data aan te kunnen bieden.

Download het document Beleid open data Stadsarchief Rotterdam.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Marie-Claire Dangerfield en Sarah Knuvelder.

Datasets

Het Stadsarchief Rotterdam stelt de datasets beschikbaar via het Rotterdamse Open Data platform: Rotterdam Open Data Store.
De volgende datasets zijn beschikbaar:

Gebruik

Voor de datasets die worden vrijgegeven onder een CC-0 licentie is het niet verplicht om onze naam te vermelden bij gebruik. Toch zouden we het erg op prijs stellen wanneer u bij gebruik van de datasets het Stadsarchief Rotterdam als bron beschrijft. Daarnaast willen we graag weten hoe u onze datasets gebruikt. Meld het ons via ons contactformulier.

Een goed voorbeeld van een website die gebruik maakt van onze open data is Open Archieven