content

Wat staat er in de “huwelijkse bijlagen”?

Sinds 1812 zijn mensen verplicht voor de ambtenaar van de Burgerlijke Stand te trouwen. Bruid en bruidegom moeten vóór hun huwelijksvoltrekking bewijsstukken, de zogenaamde huwelijkse bijlagen, overleggen. In totaal gaat het om ca. 27.000 huwelijken. De huwelijkse bijlagen bevatten afschriften van de geboorteakten van bruid en bruidegom. Ook kunnen overlijdensakten van eventuele vorige partners aangetroffen worden of, wanneer bruid of bruidegom minderjarig zijn, akten van toestemming voor het huwelijk van ouders. Zelfs informatie over uiterlijke kenmerken van de bruidegom, zoals de kleur van zijn ogen, kan gevonden worden in de huwelijkse bijlagen en wel in akten waarin verklaard wordt dat de bruidegom in dienst van de ‘Nationale Militie’ is geweest. Voor de periode 1812-1852 is gekozen, omdat deze bijlagen de meest interessante gegevens bieden. Hierin vindt u namelijk veel gegevens uit de periode voor de invoering van de burgerlijke stand (1811).