Archieven

 

Bibliotheek: boeken en tijdschriftartikelen

 • Bevordering der wetenschap te Rotterdam. In: Tijdblad gewijd aan de belangen van Rotterdam, nr. 12, dinsdag 11 november 1856
  Signatuur P 8
   
 • M.P. van Buijtenen, Dr. Annie C. Kersbergen 1900-1985. Rotterdams Jaarboekje 1986, pag. 169-173
   
 • W. van Giersbergen, De collecties van de Topografisch-historische Atlas van het Gemeentearchief Rotterdam (GAR). In: RDK bulletin 2005 nr. 2, pag. 27-47
  Signatuur V 2093
   
 • A. Gordijn, P. Ratsma, Catalogus van de kaartenverzameling van de Gemeentelijke Archiefdienst Rotterdam (Rotterdam, 1984)
  Signatuur IV C 57
   
 • H.C. Hazewinkel, Archief der gemeente Rotterdam (Rotterdam, 1937)
  Signatuur I G 34
   
 • H.C. Hazewinkel, Honderd jaar gemeentelijke archiefzorg (Rotterdam, 1957)
  Signatuur XIII E 79
   
 • M. Hell, Moquette, Hermine Christine Hélène, in: Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland. Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland (knaw.nl) [15/10/2022] 
   
 • Jaarverslagen van het Gemeentearchief van Rotterdam 1857-1998
  Signatuur J 1019
   
 • M. de Jong, 'Dikke stoflagen, rust en beslotenheid': achterhaald imago van Gemeentearchief. In: Rotterdams Tij. - jrg. 2, nr. 5, 1987, pag. 20-21
  Signatuur P 1834
   
 • R.H. Krans, Het Rotterdamse archief rond 1891. In: Nederlands Archievenblad, Jrg. 94, 1990 ; p. 114-122
 • H.C.H. Moquette, Catalogus van de portretverzameling : archief der gemeente Rotterdam (Rotterdam, 1917)
  Signatuur IV C 51
 • R. Mathijsse. Rotterdams Gemeentearchief intensief gemoderniseerd. In: Rotterdam : officieel tijdschrift van de gemeente Rotterdam, Jrg. 10 nr. 1, 1972, pag. 1-7
   
 • E. Meeldijk, Dr. H.C.H. Moquette, adjunct-archivaris der gemeente Rotterdam. In: Zestig jaar ‘De Maze’ 1931 – 21 november 1991, 40-53
   
 • C.H. Peters. Het logement der stad Rotterdam te 's-Gravenhagen. In: Rotterdamsch Jaarboekje Jrg. 5 1917, pag. 81-113
   
 • P. Ratsma, C. Zevenbergen Atlassen uit het Rotterdamse gemeentearchief (Rotterdam, 1982)
  Signatuur PV 3-24-1
   
 • P. Ratsma, Rotterdam getekend : Topografische tekeningen uit de atlas van het Gemeentearchief ('s-Gravenhage, 1979)
  S 11 C 2
   
 • E. de Ruijter. Uit de 165-jarige geschiedenis van Stadsarchief Rotterdam. In: Kroniek Roterodamum, nr 34, dec. 2022, pag. 4-12.
   
 • [J.H. Scheffer] Roterodamum Illustratum : beredeneerde beschrijving van den geschiedkundigen Atlas in het archief der Gemeente Rotterdam aanwezig betrekkelijk het Hoogheemraadschap Schieland en de Stad Rotterdam : gedrukt op last van Burgemeester en Wethouders (Rotterdam, 1868)
   
 • C. Schimmelpenninck van der Oije, 'Uit Egyptenland in 't beloofde land' : archivarissen van Rotterdam 1857-2007. In: Rotterdams Jaarboekje 2007, pag. 191-206
   
 • R. Spork, M.P. van Marion. Dát is een mooi affiche! : een fraaie doorsnede uit de verzameling van het Gemeentearchief Rotterdam (Rotterdam, 2007)
   
 • R. Spork. Stadsarchief Rotterdam: midden in de samenleving. In: Archievenblad 2019 Jrg. 123 nr. 1, pag. 6-9
   
 • Website Brandgrens wint VGI-prijs. In E-data & Research juni 2009 pag. 3
   
 • K. Zweerink en M. Knibbeler, Ruimte voor een groeiend archievenbestand : 15 jaar bouwen en bewaren voor het gemeentearchief. In: Rotterdams Jaarboekje 2007, pag. 207-227