Naam set

 

Adresboeken,

1808 - 1939

Inhoudelijke Informatie Toelichting  
Beschrijving Korte beschrijving van de inhoud van de set De adresboeken van Rotterdam over de periode 1808 - 1939 bevatten namen van bedrijven en personen per straat van de gemeente Rotterdam. In deze gedigitaliseerde bron vindt u informatie over de bewoners van huizen en de beroepen van de hoofdbewoners.
  Uitgebreidere beschrijving van de set met context

Deze adresboeken zijn in opdracht van het stadsarchief gedigitaliseerd en door middel van OCR toegankelijk gemaakt. De data worden gepubliceerd via de website van het Stadsarchief Rotterdam. Het stadsarchief onderhoudt deze dataset. Correcties op de metadata worden ca. om de drie weken toegevoegd

  Aanvulling/verbeteringen Het stadsarchief onderhoudt deze dataset. Eventuele correcties worden ca. om de drie weken toegevoegd.
Gebruikte standaard   geen
Verwijzing naar bron Op welke collectie heeft de set betrekking Collectie adresboeken. Beheerd door het Stadsarchief Rotterdam, onder code NL-RtSA_3023
Achtergrond (context) van de bron   De adresboeken begonnen als "Naamregister der kooplieden, fabrikeurs, winkeliers, kassiers, slijters, enz. der stad Rotterdam, gesteld op eenen alphabetische orde, ten dienste en gemak van alle koop- en neringdoenden lieden, vreemdelingen, enz., waarin met een opslag van het oog, de namen en woonplaatsen der handelaren en neringdoenden gevonden worden" De adresboeken bevatten daarom in het begin voornamelijk gegevens over bedrijven en handelaren. In latere versies kwam daar informatie over het gemeentebestuur, de gegoede burgerij en de rechterlijke en militaire macht bij. In de loop der jaren werd de inhoud uitgebreid met informatie over de burgers op persoonsnaam en per straat en met gegevens over instellingen, winkels, verenigingen, kerkgenootschappen enz.
Extra informatie    
beheerder Organisatie Gemeente Rotterdam, Stadsarchief
Versiebeheer Versienummer (met historie) versie 1
Datum versie Datum aanmaak van de versie 31-7-2017
Additionele informatie    
Formaat bestandstype / datatype xml
  character encoding ISO-8859-15
Licentie   Creative commons 0