Naam set

 

Begraafinschrijvingen (DTB registers)
1574-1811

Inhoudelijke Informatie Toelichting  
Beschrijving Korte beschrijving van de inhoud van de set Index op de DTB-registers begraafinschrijvingen over de jaren 1574-1811 aanwezig bij het Stadsarchief Rotterdam.
  Uitgebreidere beschrijving van de set met context

De index op de gegevens van DTB registers, begraafinschrijvingen is overgenomen van een oudere papieren index waarin geen verwijzing naar exacte registernummers was opgenomen (de zogenaamde Leidse Blokjes). Waar mogelijk zijn de records inmiddels voorzien van een Archiefnummer en een inventarisnummer. Waar dit (nog) niet mogelijk was hebben de records het nummer 9999_volgnummer. De data worden gepubliceerd via de website van het Stadsarchief Rotterdam "Stamboom" en WieWasWie.  Een uitgebreide beschrijving van de inhoud van de dataset is te vinden in de Informatie Doop- trouw- begraafregisters.

  Aanvulling/verbeteringen Het stadsarchief onderhoudt deze dataset. Correcties worden ca. om de drie weken toegevoegd.
Gebruikte standaard   A2A (Archives 2 All)
Achtergrond (context) van de bron  

Bijna alle doden werden begraven in de publieke kerken of kerkhoven. De gebouwen van de publieke kerk en de gronden
waren eigendom van de stad. De kerkmeesters, een stedelijke college, waren daarvoor verantwoordelijk. Zij hielden een
centrale administratie bij. Begraven mocht alleen in de gebouwen van de Nederlands Gereformeerde Kerk, en de Waalse en
de Schotse Kerk, en daarnaast op een aantal kerkhoven, ongeacht de religie van de dode. Alleen Joden hadden eigen kerkhoven.

Helaas zijn van de Joodse begraafplaatsen in Rotterdam nauwelijks oude registers bewaard gebleven. Begraafregisters zijn opgemaakt met een financieel doel, om verantwoording af te leggen van het geld dat voor het uitvoeren van de begrafenis ontvangen was. Bij de invoering van de Burgerlijke Stand in 1811 moesten alle kerken hun begraafboeken inleveren bij de gemeente Rotterdam, zodat ze als hulpmiddel konden dienen bij het opmaken van de akten.

Extra informatie    
beheerder Organisatie Gemeente Rotterdam, Stadsarchief
Versiebeheer Versienummer (met historie) versie 1
Datum versie Datum aanmaak van de versie 31-7-2017
Additionele informatie    
Formaat bestandstype / datatype xml
  character encoding ISO-8859-15
Licentie   Creative commons 0