Naam set

 

Notariële Akten regio Rotterdam
1585 - 1811

Inhoudelijke Informatie Toelichting  
Beschrijving Korte beschrijving van de inhoud van de set Uittreksels van de Notariële Akten over de jaren 1585 - 1811 aanwezig bij het Stadsarchief Rotterdam
  Uitgebreidere beschrijving van de set met context

Sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw worden door vrijwilligers uittreksels gemaakt op de notariële akten. De data worden gepubliceerd via de website van het Stadsarchief Rotterdam. Een uitgebreide beschrijving van de inhoud is te vinden in Informatie Notariële Akten. Alles wat doorzoekbaar is via "notariële archieven" is opgenomen in deze dataset.

  Aanvulling/verbeteringen Het stadsarchief onderhoudt deze dataset. Correcties worden ca. om de drie weken toegevoegd.
Gebruikte standaard   geen
Achtergrond (context) van de bron   Vanaf de 16e eeuw zijn in de regio Rotterdam notarissen actief. Een notaris is een openbaar ambtenaar die belast is met het opmaken van rechtsgeldige akten. Een notaris heeft de plicht om de oorspronkelijke door hem opgemaakte akten, minuten geheten, te bewaren (partijen krijgen van hem een afschrift). Deze bewaarde akten vormen samen het notariële protocol, ofwel het notarieel archief. De meest voorkomende akten zijn testamenten, transport of overdracht van onroerend goed, schuldbekentenissen onder hypotheek, schenkingen, huwelijksvoorwaarden, boedelinventarissen en -scheidingen en publieke veilingen.
Extra informatie    
beheerder Organisatie Gemeente Rotterdam, Stadsarchief
Versiebeheer Versienummer (met historie) versie 1
Datum versie Datum aanmaak van de versie 31-7-2017
Additionele informatie    
Formaat bestandstype / datatype xml
  character encoding ISO-8859-15
Licentie   Creative commons 0