Max. 2MB

Meer lezen over privacy en hoe Stadsarchief Rotterdam met persoonsgegevens omgaat? Kijk op stadsarchief.rotterdam.nl/privacy