De gemeente Rotterdam is gestart met het digitaliseren van bouwdossiers over de periode 1948-2010. Het project zal in totaal zes jaar duren. De eerste bouwdossiers zijn in het najaar online beschikbaar en in te zien via de website. De afdeling Bouw- en Woningtoezicht is de opdrachtgever van het project en zorgt voor de financiering. Het Stadsarchief is opdrachtnemer en heeft een coördinerende rol. Het project wordt uitgevoerd door medewerkers van Rotterdam Inclusief.

Bouwvergunning aanvragen
In de bouwdossiers vind je alle documenten die horen bij een aanvraag voor een bouwvergunning, zoals de aanvraag, de vergunningverlening, tekeningen en berekeningen. Bij het indienen van een bouwvergunning heb je vaak originele bouwtekeningen nodig om te kunnen laten zien wat de huidige stand van zaken is. Nu moet je daarvoor nog een afspraak maken bij het stadsarchief. Dat is straks niet meer nodig. Het vergunningstraject verloopt dan sneller omdat de originele bouwtekeningen online beschikbaar zijn.  

3,5 km papieren bouwdossiers 
Stadsarchief Rotterdam beheert 3,5 km (dat zijn zo’n 28.000 archiefdozen) papieren bouwdossiers over de perioden 1852-1903 en 1940-2010. 
De periode 1904-1940 is bij het bombardement verloren gegaan. Het gedeelte 1852-1904 en 1940-1947 is al gedigitaliseerd en doorzoekbaar via de website van het stadsarchief. Na 2010 zijn de dossiers alleen in digitale vorm aanwezig, deze kun je opvragen bij de afdeling Bouw- en woningtoezicht.

Op zoek via de website
Op de website van het stadsarchief kun je zoeken op straatnaam en huisnummer. Vanwege privacyredenen kun je niet op naam van de bewoner of aanvrager van de vergunning zoeken. Dossiers van bijzondere gebouwen zoals een bank of een gevangenis zijn niet ter inzage. Hiervoor gelden andere regels.