Gemeente Rotterdam is gestart met het digitaliseren van bouwdossiers over de periode 1948-2010. Het project zal in totaal zes jaar duren. De eerste bouwdossiers zijn nu te zien via de website. Het project wordt gedaan door mensen met een bepaalde afstand tot de arbeidsmarkt.

In de bouwdossiers zitten alle documenten die horen bij een aanvraag voor een bouwvergunning, zoals de aanvraag, de vergunningverlening, tekeningen en berekeningen. Bij het aanvragen van een bouwvergunning zijn vaak originele bouwtekeningen nodig om te kunnen laten zien wat de huidige stand van zaken is.

Om de bouwtekeningen in te zien en te scannen moet u nu nog een afspraak maken bij het stadsarchief. Dat is straks niet meer nodig.

Waar vindt u uw bouwdossier

  • Stadsarchief Rotterdam beheert bouwdossiers over de perioden 1852-1903 en 1940-2010. De periode 1904-1940 is bij het bombardement verloren gegaan.
    Het gedeelte 1852-1904 en 1940-1947 staat al online op de website.
  • Van bouwtekeningen uit de periode 1947-2010 staat alleen een dossiernummer op de website. Wilt u het dossier inzien, zoek dan het nummer op via de website en maak een afspraak bij het stadsarchief.
  • Dossiers van na 2010 vraagt u op bij de afdeling Bouw- en woningtoezicht. Bel daarvoor 14 010.