De studiezaal is in verband met de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus in aangepaste vorm open. Het is verplicht om een afspraak te maken als u de studiezaal wilt bezoeken. Het houden van 1,5 meter afstand van andere bezoekers en de archiefmedewerkers is verplicht. Evenals het dragen van een mondkapje. Als u gaat zitten mag het mondkapje af. Het tonen van een QR-code is voor een studiezaalbezoek niet nodig.

Het advies blijft: doe uw onderzoek zoveel mogelijk thuis. Het stadsarchief verleent daarbij waar mogelijk (digitaal) ondersteuning. Is het toch nodig om naar de studiezaal te komen? Maak een afspraak via onderstaande buttons of via telefoonnummer 14010. Archiefstukken kunt u bij het maken van uw afspraak reserveren voor de dag van uw bezoek.

Kom altijd alleen naar de studiezaal. Maak geen afspraak als u of iemand in uw huishouden koorts heeft of luchtweg- of verkoudheidsklachten zoals hoesten of niezen. Mocht u na het maken van de afspraak alsnog gezondheidsklachten krijgen, annuleert u dan de afspraak.

Gezien de omstandigheden behoudt het stadsarchief zich het recht om de afspraak te annuleren wanneer dat noodzakelijk is. Geef daarom bij het maken van de afspraak altijd uw e-mailadres en telefoonnummer door.

Hoe verloopt uw bezoek aan de studiezaal?

 • Bij binnenkomst meldt u zich eerst bij de centrale receptie. U hangt uw jas op en/of stopt uw spullen in een kluisje.
 • U loopt door naar de studiezaal. Wacht op uw beurt en houdt daarbij anderhalve meter afstand van andere bezoekers en medewerkers van het archief.
 • Was uw handen voor het betreden van de studiezaal in de toiletten. Zo ontsmet u uw handen. Dit doet u ook als u de studiezaal tussentijds verlaat en als u weer terugkeert. Het gebruik van desinfectiegel is niet toegestaan omdat dit schadelijk is voor de archiefstukken. Zorg dat u handen droog zijn voordat u het archiefmateriaal aanpakt.
 • U meldt zich aan de balie van de studiezaal. De archiefmedewerker daar zal u uitleg geven over het gebruik van archiefmateriaal.

Hygiënerichtlijnen

 • Houd altijd anderhalve meter afstand.
 • Draag een mondkapje zodra u opstaat in de studiezaal of door de gangen wandelt.
 • Was regelmatig uw handen. In ieder geval altijd bij binnenkomst in de studiezaal en voor gebruik van de apparatuur.
 • Neem zoveel mogelijk uw eigen potlood, laptop en camera mee.

Meer aandacht voor de basisregels

 • Blijf thuis bij koorts of luchtweg- of verkoudheidsklachten zoals hoesten of niezen.
 • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.
 • Gebruik alleen papieren zakdoekjes, gooi deze na één keer gebruiken weg en was daarna uw handen.
 • Schud geen handen.
 • Raak zo min mogelijk uw gezicht aan.