Na acht edities stopt het fotoproject 'De Kracht van Rotterdam' en wordt de collectie ondergebracht bij Stadsarchief Rotterdam. De overdracht sluit aan op de visie die ten grondslag ligt aan het project: de kracht van de stad, van de Rotterdammers in beeld brengen en deze delen met de stad om zo een meer realistisch beeld van de stad te creëren. Dankzij opname in het stadsarchief blijft de collectie tot in eeuwigheid bewaard, onderdeel van het beeldarchief van de stad en beschikbaar voor het publiek.

Anne Bloemendaal start in 2012 het project in nauwe samenwerking met Stichting De Verre Bergen. Het project wordt in de daaropvolgende jaren (financieel) ondersteund door Stichting De Verre Bergen, verschillende stadsfondsen, gemeente Rotterdam en partners uit de stad. De Kracht van Rotterdam heeft afgelopen jaren 80 Rotterdamse fotografen opdracht verleend, begeleid en hun fotografiecarriere een boost gegeven, zoals Khalid Amakran, Willem de Kam, Harmen Meinsma, Tarona Leonora, Dennis Wisse, Wouter le Duc, Eli Dijkers, Salih Kiliç, Folkert Koelewijn, Stacii Samidin, Marwan Magroun, Dana Romina Tietjen en Sanne Donders.

 image

Fotografen Stacii Samidin, Khalid Amakran en Salih Kiliç voor de winnende foto van Stacii Samidin op het Museumpark 2016. © Malou van den Berg, 2016


Anne Bloemendaal, initiator De Kracht van Rotterdam: “Ik ben ongelofelijk trots op de 80 fotografen van De Kracht van Rotterdam die hebben laten zien dat er zoveel verschillende manieren zijn om naar de stad te kijken. Door iedereen in beeld te brengen en te houden, dragen fotografen bij aan een completer beeld. Ik hoop dat de diverse media, musea en andere opdrachtgevers deze en andere jonge fotografen blijven betrekken bij het vertellen van verhalen. Want alleen door ander beeld toe te voegen, kan je een beeld veranderen.”

Jantje Steenhuis, gemeentearchivaris Stadsarchief Rotterdam: “Het Stadsarchief Rotterdam is de archiefbewaarplaats van bronnen over de geschiedenis van Rotterdam, waar iedereen terecht kan voor informatie over de stad en haar bewoners. Het oudste stuk dateert uit 1201 en de jongste aanwinst is de collectie van ‘De Kracht van Rotterdam’. De foto’s vertellen een kleurrijk en fascinerend verhaal over Rotterdamse mensen en Rotterdamse wijken in al hun diversiteit, en mogen daarom niet ontbreken in het archief. Met de aanwinst van De Kracht van Rotterdam’ verrijken wij de stadscollectie met werk van talentvolle jonge Rotterdamse fotografen en voegen we nieuwe verhalen toe aan het archief van de stad”.

Bestuur De Kracht van Rotterdam: “We kijken terug op acht succesvolle edities en zijn trots dat De Kracht van Rotterdam voor een aantal fotografen als springplank is benut voor hun professionele carriere. De beelden die zijn gemaakt door de 80 verschillende Rotterdamse fotografen tonen een rijk, divers en menselijk beeld van de stad. We hopen dat ondanks dat De Kracht van Rotterdam stopt, in Rotterdam aandacht blijft voor het verlenen van betaalde foto-opdrachten aan bekend en nieuw talent door een mix van publieke en private gelden en het in beeld brengen en houden van Rotterdam.”

Klik hier voor meer informatie.