Normaal gesproken hangt ‘de Vou’, een bijzonder mooie plattegrond van Rotterdam uit 1694, in het depot van Stadsarchief Rotterdam. Maar van 24 juni tot en met 29 oktober maakt het eeuwenoude stuk een uitstapje naar de Kunsthal.  

In de Kunsthal krijgt de plattegrond een plek in de tentoonstelling ‘[H]erkennen Herbouwen – Wonderkamers van het Rotterdams koloniaal verleden.’ Dit is een tentoonstelling waarin de doorwerking van het koloniale verleden van Rotterdam centraal staat.  

70 uur 
Vorige week is de plattegrond vervoerd naar de Kunsthal. Daar is heel wat aan vooraf gegaan, weet Lonneke Visser, Expert Collecties van het stadsarchief te vertellen. ‘Behalve alle formaliteiten die wij als archief doorlopen, wordt bij elke bruikleenaanvraag gekeken naar de conditie van een werk. Bij de Vou viel het de restauratoren meteen op dat het passe-partout op het werk was geplakt en een deel van de afbeelding afschermde. De passe-partout en lijmresten zijn verwijderd en het werk is waar nodig geretoucheerd. Dat klinkt simpel, maar al met al heeft het 70 uur geduurd om het stuk te restaureren.’ 

Veel te zien 
Er is veel te zien op de Vou, die destijds in opdracht van het stadsbestuur door Johannes de Vou en Romeyn de Hooghe is gemaakt. De enorme kaart is vanaf geëtste koperplaten op papier gedrukt en later met de hand ingekleurd. Visser: ‘Het werk toont de plattegrond van de stad, daarboven het stadswapen en de wapens van de 10 heerlijkheden die Rotterdam bezat. Je ziet de wapenschilden van stedelijke regenten en ambtsdragers en 12 belangrijke gebouwen, zoals het Schielandshuis, de Laurenskerk en het oude Stadhuis. En onderaan een gezicht op de stad vanaf de Nieuwe Maas.’ 

‘Onder de plattegrond zijn meerdere mythologische figuren afgebeeld’, vertelt Visser. ‘Zoals de stedenmaagd, een riviergod en een zeemonster. Ook 2 mannen van kleur die een hoorn des overvloeds in de vorm van een ivoren slagtand dragen. Hun kleding verwijst naar Afrika en Amerika waar de goederen vandaan komen die zij in de hoorn dragen. Zij brengen de hoorn bij de stedenmaagd (stad Rotterdam) voorgeleid door een zeemonster met het wapenschild van de Admiraliteit van Rotterdam. De Vou is een viering van macht en rijkdom, maar tegenwoordig beseffen we beter dat de lasten hiervan door de tot slaaf gemaakten gedragen werden.’ 

Ga naar kunsthal.nl voor meer informatie over de tentoonstelling. 

Video
Bekijk in onderstaande video hoe de Vou wordt vervoerd naar de Kunsthal.