De afgelopen maanden zijn nieuwe fotocollecties, archieftoegangen en bibliotheekpublicaties beschikbaar gekomen. Ontdek ze hier! Sommige bronnen lagen al een tijdje op de plank, anderen zijn kort geleden bij ons binnen gekomen.

Nieuw in de bibliotheek

Fotografisch Atelier Van Dijk Rotterdam : bedrijfs- en opdrachtfotografie 1910-1960 / samenstelling en beeldresearch: Joop de Jong, teksten: Frits Gierstberg en René Spork. -  Rotterdam : Diafragma Uitgeverij, 2021
Een fotoboek met een selectie van ruim 100 afbeeldingen uit het werk van fotograaf François Henri van Dijk die een lange periode werkzaam was als bedrijfsfotograaf in Rotterdam en zich specialiseerde in het opnemen van schepen, scheepswerven, bouwwerken, fabrieken, interieurs, machines maar ook bruiloften en partijen. De foto's zijn bijna allemaal afkomstig uit het Stadsarchief Rotterdam. De tekstuele bijdragen behandelen zijn persoonlijk leven en de veelzijdige fotografische kwaliteiten van Van Dijk.
Signatuur XXXVI B 33

Rotterdammers en hun exlibris / Ton Rechtuijt, red. Wilma van Giersbergen. - [S.L.] : Woord in Blik, 2021
Een exlibris (ook gespeld als ex libris of ex-libris) is een eigendomsmerkje dat in het voorblad van boeken werd geplakt. Het toont vaak de naam van de eigenaar van het boek en een figuratieve afbeelding. Ton Rechtuijt maakte een selectie van honderd exlibrissen van bekende en minder bekende Rotterdammers, maar ook van organisaties zoals die van de HaKa Jeugdbibliotheek of de bibliotheek van de Hogere Burgerschool voor Meisjes. Veel kunstenaars ontwierpen, meestal in de marge van hun oeuvre, exlibrissen voor zichzelf, familieleden, bekenden of in opdracht. De auteur bespreekt per exlibris de eigenaar, de ontwerper en de betekenis. Bij de samenstelling van deze uitgave is ook gebruik gemaakt van de exlibriscollectie van het Stadsarchief Rotterdam.
Signatuur XXXVI F 30

Rotterdam werkt! : fotografie in opdracht 1864 - heden =  Rotterdam Works! : commissioned photography 1864 – heden / concept en samenst. Frits Gierstberg, Joop de Jong ; tekst Frits Gierstberg, Birgit Donker (voorw.), eindred. EdithVroon ; Nederlands Fotomuseum. – Lecturis, 2020
Catalogus bij de tentoonstelling Rotterdam Werkt! die gehouden werd in het Nederlands Fotomuseum van september 2020 tot januari 2021. In de tentoonstelling stond opdrachtfotografie in Rotterdam van 1864 tot nu centraal. Foto’s die gemaakt zijn in opdracht van bedrijven en overheidsdiensten. De catalogus toont de foto's uit de tentoonstelling en biedt achtergrondinformatie over fotografen en opdrachtgevers.
Signatuur S 13 D 47

De Rotterdamsche Lloyd : rederij in oorlogstijd '40 - '45 / Nico Guns. - Rijswijk : Gbooksinternationaal, 2021
De uitgave is aanvullend op de eerder uitgekomen publicatie over de vlootgeschiedenis van de Rotterdamsche Lloyd in de Tweede Wereldoorlog en bevat gedetailleerde informatie over de 'wal-geschiedenis' tussen '40 en '45. Beschreven wordt het reilen en zeilen van de Lloyd en vijf leden van de familie Ruys onder oorlogsomstandigheden.
Signatuur XXVI C 21

Beeld Historie dsts Nieuw Amsterdam / Nico Guns. -  Rijswijk : Gbooksinternationaal, 2021
Tussen 2015 en 2019 verscheen van deze auteur een reeks van vijf omvangrijke boeken over de geschiedenis van het bekende HAL-passagiersschip Nieuw Amsterdam (1938). Deze uitgave kan gezien worden als een compilatie van de voorgaande delen in de vorm van 1500 afbeeldingen voorzien van onderschriften.
Signatuur XXXVI C 20

Cappen voor de Clout? : een verkennend onderzoek naar Rotterdamse jongeren, drill en geweld in het digitale tijdperk / Robby Roks en Jeroen van den Broek, sectie Criminologie ; in opdracht van Directie Veiligheid, Gemeente Rotterdam. - Rotterdam : Erasmus Universiteit, 2020
Deze studie biedt een eerste inzicht in de Rotterdamse drillcultuur en schijnt in het bijzonder licht op de relatie tussen muziek, geweld, straatcultuur en social media. De inzichten uit deze rapportage moeten aanknopingspunten en handvatten bieden voor professionals in het (jeugd)veiligheidsdomein in Rotterdam.

De vrolijke verrader :een KGB-spion uit Rotterdam / Simon Kuper. -  Amsterdam : Nieuw Amsterdam, 2021
George Blake (1922-2020) werkte in de Tweede Wereldoorlog voor het Nederlandse verzet en voor de Britse MI6 en in de jaren na de oorlog als dubbelspion voor de KGB. In 1961 werd hij ontmaskerd en veroordeeld tot een gevangenisstraf van 42 jaar. Hij ontsnapte uit een Britse gevangenis en vluchtte uiteindelijk naar Moskou waar hij tot zijn dood leefde als Russische held. Het verhaal is gebaseerd op interviews van de auteur met George Blake. 
Signatuur XXXVI F 27

Spartaan ’20 : 1920-2020 / red. Harry Beuvens. -  Staantribune, 2020
Jubileumuitgave vanwege het 100-jarig bestaan van de eerste rooms katholieke sportclub op de Linker Maasoever, voetbalvereniging Spartaan. De club speelde aanvankelijk op een veld, genaamd De Put, in de buurt van de Paul Krugerstraat. Na wat omzwervingen kreeg het een terrein aan de Kromme Zandweg waar Spartaan speelde van 1933 tot 1956. Sindsdien is Spartaan'20 gevestigd aan de Oldegaarde. Honderd jaar na de
oprichting heeft Spartaan'20 een stabiel en divers ledenaantal en participeert de club in een aantal maatschappelijke projecten op Zuid zoals de
Schoolsportvereniging.
Signatuur XXXVI  E 8

125 jaar PAC / Pim Bijl, fotografie Hannelore Smilde. . – Rotterdam : Trichis, 2020
Jubileumboek vertelt de geschiedenis van PAC, de oudste atletiekvereniging van Nederland aan de hand van interviews met bekende en minder bekende leden. Dit boek verscheen ter gelegenheid van het honderd vijfentwintigjarig bestaan van de atletiekvereniging PAC.
Signatuur XXXVI D 24

De recherche en de zware misdaad in Rotterdam 1966-1996 / Cyrille Fijnaut, Robby Roks. – Amsterdam : Boom, 2020
De opkomst van de grootschalige criminaliteit, witwaspraktijken, corruptie, geweld en handel in vuurwapens werd in de jaren tachtig van de vorige eeuw al voorspeld door ervaren medewerkers van de Centrale Recherche bij de Gemeentepolitie in Rotterdam. Zij kwamen toen tot de vaststelling dat de slag tegen de georganiseerde misdaad in Rotterdam, maar eigenlijk in heel Nederland, was verloren en uitten zich onverbloemd in kranteninterviews. Op basis van veertig interviews met voormalige rechercheurs, vertrouwelijke jaarverslagen en vele krachtenberichten onderzoek de auteurs op basis van welke gegevens deze voorspellingen werden gedaan.
Signatuur XXXVI C 15

Fifty Up : 1970-2020 Kralingen Holland Pop Festival / Ben Klumper, Dingeman Welleman ; eindred. Monique Montanus ; Beeldcoörd. Anne Elzinga.. – Nieuwdorp : Assist, 2020
Een uitgave ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van het op 26 tot en met 28 juni 1970 gehouden Popfestival Kralingen, waarin bezoekers van toen vertellen hoe het was om erbij te zijn. Het boek bevat  niet eerder gepubliceerde foto’s en documenten en maakt onderdeel uit van een verzamelbox. Hier bevinden zich een geremasterde uitgave van de 3 bootleg LP’s, een  geremasterde LP met niet eerder uitgebrachte opnamen van het Pink Floyd optreden, de single Moondog, een film 'Stamping Ground' van het festival op DVD en diverse memorabilia in de vorm van de Festivalkrant, de poster van Aldridge, de Kralingen posters, een luchtfoto van het festival, de top 40 van eind juni 1970 en een genummerde toegangskaart.
Signatuur XXXIII A 6

Hij ging als een ander mens De Pijp uit : gasten en hun verhalen / Jilles van Werkhoven. – Van Werkhoven, G.B. ’t Hooft, 2020
Een verzameling van verhalen van bekende Rotterdammers en minder bekende gasten van Café-Restaurant De Pijp. Met een voorwoord van burgemeester Aboutaleb bij wie een bezoek aan De Pijp op het programma stond van zijn Rotterdamse inburgeringscursus in 2009.
Signatuur XXXVI D 28

Verhandeling over de indijking en uitbreiding der stad Rotterdam / J.A. Beijerinck ; Bataafsch Genootschap der Proefondervindelijke Wijsbegeerte.  – Rotterdam : Van Baalen & Zonen, 1849
Het Genootschap bestudeert in deze uitgave oplossingen voor de wateroverlast van de Maas in de Rotterdamse stadsdriehoek en de mogelijkheden voor uitbreiding van de stad op het eiland Feijenoord inclusief een brug over de Maas. Bevat de kaarten: 'Plan van Rotterdam en omstreken met ontwerpen tot beveiliging tegen stormvloeden en tot uitbreiding der stad', 'Ontwerp eener draadijzeren hangbrug over de rivier de
Maas te Rotterdam' en de kaart 'Ontwerp tot afdamming der rivier de Maas voor Rotterdam 1834'.
Signatuur XXXVI D 27

150 jaar Nederlandse Spoorwegaffiches / Arjan den Boer. - Bussum :Thoth, 2021
Deze uitgave bevat alle spoorwegaffiches die er in Nederland zijn verschenen. Ze zijn gemaakt door ruim 100 verschillende ontwerpers. De affiches zijn ingedeeld op Spoorwegmaatschappijen zoals de Nederlandsche Rhijnspoorweg-Maatschappij en op thema's zoals boottreinen, kaartsoorten, stationsreclames, dagtochten en jongeren.
Signatuur 33 F 10

Rotterdam Cooltoren : een opgraving op het terrein van de voormalige plateel- en tegelbakkerij 'De Bloempot' aan de Schiedamsedijk / Patrick Ploegaert, met bijdr. van S. Ostkamp en J. van Oostveen ; Archeologie Rotterdam. - Rotterdam : Gemeente Rotterdam, 2021. - BOORrapporten'; 674.
Tussen 14 mei en 3 juni 2019 heeft Archeologie Rotterdm een opgraving uitgevoerd op de plaats van de te bouwen Cooltoren. Een van de zestien bekende Rotterdamse tegelbakkerijen was gevestigd tussen de Schiedamsedijk en de Leuvehaven. Deze bakkerij staat traditioneel bekend onder de naam 'De Bloempot' (1675-1852). Een van de conclusies van het onderzoek is dat er al eerder tegels werden geproduceerd dan uit de archieven kon worden opgemaakt.
Signatuur XXXVI E 9

De Meent / Hans Achterhuis. - Rotterdam : De Meent, 2021
Essay, uitgegeven bij de Rotterdamse literaire Uitgeverij De Meent. De Meent was in de middeleeuwen een stuk weidegrond dat beheerd werd en bedoeld was voor de hele gemeenschap. Achterhuis beschrijft 'de meent' als een kleinschalige utopie die wel degelijk goed en levensvatbaar is.
Signatuur XXXVI F 29

Fierce Genius : Cruyff's year at Feyenoord / Andy Bollen. - Worthing : Pitch Publishing, 2021
Johan Cruijff kwam  275 wedstrijden uit voor Ajax. Toch sloot hij in het seizoen 1983/1984 zijn loopbaan als voetballer af met nummer 10 bij aartsrivaal Feyenoord. Deze Engelstalige uitgave analyseert zijn laatste seizoen waarin hij zich bij Feyenoord ontwikkelt van speler tot coach.
Signatuur XXXVI C 19

Erasmus Dwarsdenker : een biografie / Sandra Langereis. - Amsterdam : Bezige Bij, 2021
Deze biografie over de humanist Erasmus is geschreven aan de hand van Erasmus omvangrijke briefwisseling waarin de wording van zijn complete literaire erfenis te vinden is en daarnaast ook informatie bevat over het persoonlijke leven van Erasmus.
Signatuur XXXVI C 18

De herverdeelde stad : veranderingen in de bevolkingssamenstelling van Rotterdam Zuid / Gijs Custers ; NPRZ, kenniswerkplaats Leefbare Wijken. - Rotterdam : Erasmus Universiteit Rotterdam, 2021
Een onderzoek in opdracht van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ) naar het slagen van realisatie van een meer evenwichtige bevolkingssamenstelling in Rotterdam Zuid. De auteur heeft in kaart gebracht wie waar woont op Zuid. De groepen zijn ingedeeld naar economische, sociale en culturele kenmerken zoals opleiding en cultuurparticipatie. Uit het onderzoek blijkt dat het gezamenlijke aandeel van de middengroepen op Zuid toe neemt. Van de verschillende typen  middengroepen is vooral de culturele middengroep gegroeid.
 

 

 


 

Bibliotheekbeschrijvingen - kort

Standbeeld Erasmus / Bureau Monumenten en Cultuurhistorie. – Rotterdam : Gemeente Rotterdam, 2020. – Het Rotterdams Erfgoed ; 17
Mini-boekje met een bondige geschiedenis van de filosoof Desiderius Erasmus ter ere van zijn vijfhonderddrieënvijftigste verjaardag.
Signatuur XXXVIII F 442 / 17

Miose / Derek Otte. – Uitgeverij Rorschach, 2020
Gedichtenbundel
Signatuur XXXVI F 26

School met een hoge opdracht : een geschiedenis van de eerste reformatorische scholengemeenschap in Nederland, de Guido de Brès te Rotterdam (1970-2020) en van het Wartburg College (1995-2020) / Bert Jan Spruyt.  – Apeldoorn : Uitgeverij De Banier, 2020
Signatuur XXXVI D 25

 


 Europoort in angst : terreur in het Rotterdamse havengebied /  Gerard H. Nijmeijer. – Brave New Books, 2020
Misdaadroman
Signatuur XXXVI C  14

Terugblikken : een oud politieman blikt terug / Henk Stroeve. – [s.n.], 2020
De auteur werkte tussen 1967 en 2007 bij de Rotterdamse politie en vertelt over zijn loopbaan en belevenissen
bij het korps.
Signatuur XXXVI F 25

Feyenoord in woorden en beelden / Harry Walstra. – Tammo, 2021.
Feyenoordverhalen verteld door een aantal bekende oud-spelers zoals Eddy Treijtel en Rinus Israël en Simon Tahamata uit de periode van 1959 tot 1990 aan de hand een reeks actiefoto's.
Signatuur XXXVI F 24

 

Nieuwe Beeldcollecties online

Glasnegatievencollectie van Cornelis Vreedenburgh Jr. (1885-1963) Collectie 4150 (245 afbeeldingen)
Vreedenburgh (in het dagelijks leven controleur op het waarborgkantoor van de Belastingdienst aan de Boompjes) was een gepassioneerd en succesvol amateurfotograaf. Hij was zeer actief bij de Amateur Fotografen Vereeniging ‘Rotterdam’ waar hij in het clublokaal aan de Leuvehaven geregeld lezingen en cursussen fotografie verzorgde. Ook was Vreedenburgh in de jaren tien en twintig hoofdredacteur van ‘De Camera: Modern Fotografisch Tijdschrift’ en organiseerde hij fotowedstrijden voor amateurs.

In mei 1920 riep hij op tot zo’n wedstrijd die als thema had ‘het verdwijnend Rotterdam’. Door het dempen van de Coolsingel en de grote doorbraken zoals de aanleg van de Meent en de daarbij gepaard gaande sloopdrift zag Vreedenburgh de stad in rap tempo veranderen. Hij was bezorgd dat het oude Rotterdam niet goed genoeg vastgelegd was voor het nageslacht en riep daarom de inzenders van de fotowedstrijd op hun beelden te schenken aan het Gemeentearchief. Door de jaren heen schonk hij zelf ook geregeld beelden aan het archief. Veel van zijn Rotterdamse foto’s ontving het archief in 1986 van de kinderen van Vreedenburgh.

De glasnegatieven bevatten reportages van uiteenlopende aard zoals een serie stadsbeelden vanaf de Laurenstoren, een serie over de Nederlandse Handelshogeschool aan de Pieter de Hooghweg, de opvang van Belgische Vluchtelingen in de Eerste Wereldoorlog, interieurfoto's van de Rijkskweekschool voor Vroedvrouwen aan de Henegouwerlaan en de eerste steenlegging voor het nieuwe stadhuis. Ook fotografeerde hij in zijn geboortedorp Hoek van Holland. De meeste glasnegatieven zijn naar schatting gedateerd tussen 1910 en 1925.

 

 • De serie 'Popzien' van Marrie Bot (1946) Collectie 4233 Fotografen op Naam (35 afbeeldingen)
  In 1978 maakte Marrie Bot deze reportage over de pop- en punkscene in Rotterdam. De foto's zijn gemaakt tijdens concerten in kleine zalen zoals Eksit aan de Eendrachtsweg en op popfestivals.
   
 • Van Gerard Wessel ('chroniqueur van de Nederlandse jeugdcultuur') Collectie 4233 Fotografen op Naam  20 foto's met portretten van jongeren in uitgaansgelegenheden zoals Nighttown of Tomorrowland en 10 portretten van vrouwen bij hulpverleningsinstelling Keetje Tippel (1991).
   
 • Freek van Arkel (1959-2020) Collectie 4233 Fotografen op Naam
  Ruim dertig jaar was Van Arkel dé fotograaf van de Rotterdamse haven. Ook voor het Stadsarchief maakte hij in 1988 een serie van 40 afbeeldingen over bedrijven en personeel in de het Rotterdamse havengebied.
   
 • Diverse Fotografen die tussen 2012 en 2019 meededen aan het project 'De Kracht van Rotterdam'. Collectie 4065.
  Voor dit project trokken 80 professionele fotografen de stad in om Rotterdamse mensen en Rotterdamse wijken in beeld te brengen.
   

Nieuwe archieftoegangen online

1312 - Archief van Atelier Leo Mineur B.V.
Periode 1940-2003
Leo Mineur (1892-1976) maakte naam als tableauschilder voor de winkels van De Gruyter. In 1925 startte hij zijn eigen atelier en richtte hij zich op de reclame- en bioscoopwereld. Pas na 1945 en de wederopbouw van het Rotterdamse theaterleven nam voor Mineur de werkgelegenheid flink toe. In de jaren vijftig schilderde Mineur voor Arena, Passage, Thalia, Rex, het Prinses Theater, Cineac A.D., Cineac NRC en het Colosseum. Ook werkte hij mee aan de manifestatie E55 - Energie 1955. Het archief bevat jaarstukken (1940-2003) van het reclamebedrijf, notulen van het managementoverleg, publicaties over en door het bedrijf, fotoboeken (1942-2002), dia's, foto's van bioscoopschilderingen en stukken betreffende reclameschilderingen op tentoonstellingen, scholen, zonweringen en het stripboek Rotterdamse Bioscoopschilders.

 image

Bioscoopreclameschilder van Atelier Leo Mineur. 1956 Fotograaf: Ary Groeneveld NL-RtSA_4121_218-1

551 - Archief van dr. H.J. Scheffer, pershistoricus
Periode: 1933-2008 (beperkt openbaar)
Hendrik Jan Scheffer (1919-2008), econoom, journalist en historicus was tijdens de Tweede Wereldoorlog onder de schuilnaam Chris Verhoef actief in het gewapend verzet in Rotterdam. In de jaren vijftig en zestig was Scheffer als redacteur en later als adjunct-hoofdredacteur verbonden aan het Rotterdamsch Nieuwsblad. Hij stond bekend als gezaghebbend commentator van de Rotterdamse gemeentepolitiek waarbij hij zich als 'het 46ste raadslid' bij zijn lezers aandiende. Hij schreef enkele boeken over persgeschiedenis, bijvoorbeeld de biografie van Henri Tindal, in 1893 oprichter van het dagblad 'De Telegraaf'. Het archief bevat onder meer dagboeken ('dagaantekeningen'), correspondentie, stukken betreffende de Tweede Wereldoorlog (affaire Menten, liquidatie Kitty van der Have en zijn aandeel daarin, illegaliteit), artikelen en plakboeken, fotoboeken (vanaf 1946), stukken en aantekeningen betreffende zijn dissertatie over het Rotterdamsch Nieuwsblad in de negentiende eeuw.

5080 - Archief van de Vereniging van Sleep- en duwboten, eigenaren “Rijn en IJssel” (voorheen: “Vereniging van Sleepbooteigenaren “Rijn en IJsel”)
Periode: 1930-2010
Deze toegang bevat de documenten van de vereniging die zich sterk maakte voor de belangen van Sleepbooteigenaren en ook het archief van J.A. Groenewold (1946-2009) binnenvaartondernemer, betrokken bij de oprichting van en bestuurslid bij diverse organisaties voor binnenvaartschippers.

155 - Archief van het Openbaar Slachthuis en de Veemarkt en archief van de Vleeskeuringsdienst kring Rotterdam 
Periode: 1883-1985
De dossiers en stukken geven een algemeen beeld van de werkzaamheden van het Openbaar Slachthuis, de Veemarkt (opgericht in 1883) en de Vleeskeuringsdienst en hoe deze werden uitgevoerd. Ook zijn de sociale en economische invloed die de aanwezigheid van het Openbaar Slachthuis en de Veemarkt hadden op de directe omgeving beschreven. Het archief bevat o.a. correspondentie-dossiers, veel financiële stukken, personeelskaarten en -dossiers, begrotingen en jaarrekeningen, jaarverslagen, notulen van de adviescommissie (1953-1978) en stukken betreffende huurcontracten en de crisis varkenswet (1932-1934),

456 - Archief mr. A. Blussé van Oud-Alblas
Periode: 1923-1978
Het archief van deze in 1904 geboren jurist, advocaat en kamerheer van de koningin bevat documenten over zijn persoonlijk leven maar ook stukken van met name verenigingen en bedrijven waar hij bij betrokken was zoals de Nederlandse Roeibond, de Maas, zeiljacht Orion I en II en Museum Prins Hendrik en het Weeshuis.

1602 - Machinefabriek v/h Gebroeders Lodder te Ridderkerk
Periode 1892-1991
Omstreeks 1880 begon Jacob Gerritsz Lodder in Ridderkerk zijn bedrijf. In 1917 richtte hij met zijn drie zoons de Handelsvennootschap Firma Gebroeders Lodder op. De firma zou de bestaande machinefabriek exploiteren en hield zich onder andere bezig met ijzerdraaierij, herstel van en handel in scheepslieren, inrichten van scheepshellingen en fabricage van machines voor vlasserijen.

1198 - Archief van de Keuringsdienst van voedingsmiddelen, per 1921 Keuringsdienst van Waren, ressort Rotterdam Keuringsdienst van Waren, ressort  Rotterdam
Periode: 1893-1986
De Keuringsdienst voor Voedingsmiddelen te Rotterdam is de eerste in Nederland opgerichte keuringsdienst.  Het werkgebied van de dienst strekte zich uit van Schoonhoven tot Oostvoorne. Het archief bevat correspondentie, inspectieboeken, analyseboeken (journaalbladen), controleboeken, analyseboeken (journaalbladen) melk, registerboeken, scheikundige rapporten, waarschuwingen, processen verbaal, analyse melk, stukken betreffende koloniale waren, bijzonder vetbesluit, warenwet, vestigingswet, melkregister A B en C, certificaten, kruidenierswaren, jaarverslagen en publicaties.

1632 - Archief van de Burgemeester Crezeeschool te Ridderkerk met voorganger
Periode: 1921-1997
Op 11 oktober 1911 werd een technische avondschool in Ridderkerk geopend. Pas in 1943 breidde de school uit als gemeentelijke ambachtsschool met dagonderwijs. Het archief bevat o.a. fotomateriaal en leerlingenkaarten.

1635 - Archief van R.A.D. Renting 
Periode 1920-2011 (beperkt openbaar)
De stukken hebben voornamelijk betrekking op de periode dat de heer Renting verbonden was aan het Gemeentearchief Rotterdam als conservator, als archivaris (1961-1984) en als algemeen adviseur. Naast interne kwesties zijn stukken en publicaties opgenomen van onder zijn leiding uitgevoerd historisch onderzoek.

5086 - Archief van de Vereniging Voormalig Verzet Zuid-Holland, district Rotterdam
Periode: 1946-2010
De Vereniging "Voormalig Verzet Zuid-Holland", opgericht op 29 oktober 1946, had als doel het behartigen der belangen van het Voormalig Verzet, het in stand houden van de vriendschapsbanden en het verlenen van medewerking aan een goede gang van zaken bij zuivering en berechting.

5082 - Collectie van A.M. Overwater betreffende het loodswezen 
Periode: 1956-2013
A.M. Overwater publiceerde in 1980 de geschiedenis van 400 jaar loodswezen in Rotterdam. Dit archief bevat de documenten die hij gebruikte bij de samenstelling van het boek.

1377 - Archief van Niehuis & Van den Berg Scheepsreparatiebedrijf NV
Periode: 1896-2002
Bedrijfsarchief van Scheepsreparatiebedrijf dat gevestigd was op het Noordereiland en na de Tweede Wereldoorlog aan de Kousdijk. Na 1955 breidt het bedrijf flink uit en komt er een nieuwe vestiging aan de Eemhaven bij Pernis. In 1998 wordt Niehuis & Van den Berg overgenomen door Damenconcern.

856 - Archief van de firma Breedveld, winkelinrichting
Periode: 1910-1991
De eerste grote opdracht voor het bedrijf was in 1917 de inrichting van Hotel Centraal op de Kruiskade. Daarna volgden veel vestigingen van Vroom en Dreesman en later Gerzon en Brenninkmeyer. Veel archiefmateriaal van voor 1940 is verloren gegaan. Naast bedrijfsgegevens bevat het archief  foto's, brochures, ontwerptekeningen en stukken over inrichtingen van bedrijven en winkels.

5037 - Archieven van de notarissen te Rotterdam, Hillegersberg en IJsselmonde (NNA)
Periode: 1926-1935

5036 - Familiearchief Van der Willigen
Periode: 1663-2000
In de 18de eeuw bewoonden de Van der Willigens een huis aan de Kleine Draaibrug en oefenden het vak van koopman uit. Eind van deze eeuw werden enkelen predikant en arts en verspreidden zich over het land. Zoon Adriaan (1766-1841) zette zich af tegen het ouderlijk milieu en werd onder meer soldaat, politicus en kunstminnaar. Dat laatste gaf hij door aan zijn neef en arts in Haarlem Adriaan (1810-1876) die zijn kunstcollectie erfde. De beide Adriaans verzamelden niet alleen maar schreven ook over kunst. Bij de indeling van het archief is uitgegaan van enkele hoofdpersonen van de familie.

577 - Archieven van de Vereniging Metaalindustrie Rotterdam, onderdeel van de Federatie Metaal- en Electrotechnische Industrie (FME) 
Periode: 1908-1984
Op 23 december 1907 werd de "Scheepsbouwmeesters en machinefabrikanten Vereniging te Rotterdam en Omstreken" opgericht. Ze omvatte de vier grote Rotterdamse en Schiedamse werven, t.w. Wilton Fijenoord, de Droogdok Maatschappij (RDM) en de werf Gusto, alsmede een aantal werven langs de Noord en enige machinefabrieken en constructiebedrijven in Rotterdam en omgeving. Na oprichting van de landelijke Metaalbond als centrale onderhandelaar voor de Nederlandse Metaalindustrie werd de Vereniging omgezet in de afdeling Rotterdam van de Metaalbond.

1125 - Archief van de Rotterdamse Jeugd Gemeenschap
Periode: 1952-1967
De Rotterdamse Jeugd Gemeenschap was een gemeenschappelijk beraad van jeugdgroeperingen die het tot hun taak zagen de geestelijke, zedelijke, staatsburgerlijke, sociale, esthetische en lichamelijke vorming van de jeugd buiten schoolverband te behartigen. Tot de aangesloten organisaties behoorden in hoofdzaak de hervormde en humanistische jeugdverenigingen.

1065 - Archief van de Gemeentelijke HBS met driejarige cursus (Kortenaerstraat)
1902-1951
De geschiedenis van de eerste Rotterdamse HBS (aanvankelijk aan de Oppert, enige jaren later gevestigd aan de Kortenaerstraat) begon met het aannemen van de Wet op het Middelbaar Onderwijs in 1863. Het archief bevat o.a. rapportboeken en het leerlingenarchief. Vanaf 1950 ging de school verder onder de naam Dalton-HBS Van 't Hoff genoemd.

1122 - Archief van de Stichting Rotterdam 1940
Periode: 1940-1954
De Stichting “Rotterdam 1940” werd opgericht met als doel het herstel van Rotterdam op commercieel gebied. Het bestuur werd gevormd door burgemeester Mr. P.J. Oud, voorzitter van de Kamer van Koophandel en Fabrieken Mr. K.P. van der Mandele. Snel na het bombardement zegde de stichting kredieten toe voor noodvestigingen aan kleine industriële ondernemingen en ambachtslieden. Ook hield de stichting zich bezig met beschikbaarstellen van nieuwe bedrijfsruimten aan gedupeerden uit het Rotterdamse zakenleven, huisvesting van winkeliers en andere kooplieden.

1245 - Archief van Stichting Rotterdam 2001 Culturele Hoofdstad van Europa
Periode: 1998-2002
Elk jaar wordt door het Europees Parlement een Culturele Hoofdstad van Europa gekozen. Het doel hiervan is de rijkdom, de verscheidenheid en de gemeenschappelijke kenmerken van de Europese culturen tot hun recht te laten komen en ertoe bij te dragen dat de burgers van de Europese Unie elkaar beter leren kennen. Rotterdam was in 2001 Culturele Hoofdstad van Europa.

510 - Archief van Amateur Toneel Groep 'de Maasstadspelers' te Rotterdam 
Periode: 1946-2007

5113 - Archief van de Deelgemeente Overschie
Periode: 2006-2014 (beperkt openbaar)

5120 - Archief van de Deelgemeenteraad Delfshaven (Griffie)
Periode: 2002-2014 (beperkt openbaar)

5125 - Archief van de Deelgemeenteraad IJsselmonde (Griffie) 
Periode: 2002-2014 (beperkt openbaar)

5129 - Archief van de Deelgemeenteraad Prins Alexander (Griffie)
Periode: 2002-2014 (beperkt openbaar)

5130 - Archief van de Deelgemeenteraad Rozenburg (Griffie)
Periode: 2010-2014 (beperkt openbaar)

5114 - Archief van de Wijkraad voor Pernis
Periode: 1984-2010

5074 - Archief van de Dienst Gemeentelijke Gebouwen
Periode: 1979-1997

1802 - Archief van de Bestuursdienst, directie Sociaal Economische Zaken
Periode: 1990-2006 (gedeeltelijk openbaar)

1801 - Archief van de Bestuursdienst, directie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer 
Periode: 1990-2005

5174 - Archief van de Polder Naters en Pancrasgors onder de gemeente Rockanje 
Periode 1811-1891

5175 - Archief van de Polder Oostvoorne onder de gemeente Oostvoorne 
Periode: 1811-1891

1812 - Archief van de Bestuursdienst, Bureau Centrale Registrator
Periode: 1990-2003

297-02 - Archieven van de Medezeggenschapscommissie van de Gemeentelijke Archiefdienst
Periode: 1974-1984

465-03 - Archief van de Gemeentesecretarie Rotterdam, afdeling Openbare Werken: Kadastrale leggers
Periode: 1940-1974
Het archief bevat de kadastrale perceelsgewijze leggers van Rotterdam, Charlois, Delfshaven, Hillegersberg, Hoogvliet, Kralingen, Overschie, Pernis, Schiebroek, IJsselmonde en Hoek van Holland.

5137 - Archief van de Polder Kruiningergors onder de gemeente Oostvoorne 
Periode: 1919-1973

5161 - Archief van het Waterschap De Brielse Dijkring 
Periode: 1974-2004
Het waterschap is opgericht op 1 januari 1954 en ging begin 2005 op in het Waterschap Hollandse Delta. Het was belast met de zorg voor de waterkeringen en de waterafvoer en in de laatste jaren ook met de waterzuivering. Het gebied van het waterschap omvatte Voorne-Putten en het eiland Rozenburg.