5 teams

Stadsarchief Rotterdam is onderdeel van de gemeente Rotterdam. Het stadsarchief bestaat uit 5 teams van medewerkers.

Informatie Dienstverlening

Dit team helpt iedereen die vragen heeft over de collectie. Onder het team valt:

 • Studiezaal
 • Informatievragen
 • Het halen en terugzetten van stukken in het depot
 • Vragen of een stuk gedigitaliseerd kan worden

Archieven en Collecties

Dit team zorgt voor het verzamelen, beheren en toegankelijk maken van overheidsarchieven, particuliere archieven en collecties.
Hieronder valt:

 • Archieven
 • Collecties
 • Bruiklenen 
 • Verwerven

Een kijkje in de keuken van het archief
Een kijkje in de keuken: het werk van Jan Henderik

Preserveren, conserveren en restaureren

Dit team zorgt voor het behoud van fysieke en digitale objecten. Daarnaast digitaliseert het team stukken archiefstukken, wordt extern scannen begeleid en worden externe bruiklenen verzorgd. Onder het team valt:

 • Het restauratie-atelier
 • De studio voor beeld en geluid
 • Het behoud van archiefmateriaal
 • Het beheer van de depots
 • Eerstelijns zorg
 • Collectie Hulpverlening

Bureau Stadsarchivaris

Dit team verbindt de gemeente, de stad en de regio met het stadsarchief. Onder het team valt:

 • Toezicht
 • Educatie
 • Publieksbereik
 • Straatnamen- en gedenktekencommissie

E-depot, Databeheer en Innovatie

Dit team zorgt ervoor dat de collectie digitaal doorzoekbaar en toegankelijk is. Daarnaast houdt het team de ontwikkelingen in de archiefwereld nauwlettend in de gaten en speelt daarop in. Onder het team valt:

 • E-depot
 • Innovatie
 • Digitaliseringsprojecten