Stadsarchief Rotterdam is onderdeel van het cluster Dienstverlening van de gemeente Rotterdam. Binnen het stadsarchief zijn vijf teams actief.

Informatie Dienstverlening

Dit team helpt iedereen die vragen heeft over de collectie, het (her)gebruik en het duiden van de collectie. De vragen komen binnen via bezoekers van de studiezaal, telefonisch of via de mail. Hieronder valt:
-    Studiezaal
-    Informatieverzoeken
-    Het transport (het halen en terugzetten van stukken in het depot) van de stukken 
-    Digitaliseren op verzoek

 

 

 

Archieven en Collecties

Dit team zorgt voor het verzamelen, (inhoudelijk) beheren en toegankelijk maken van overheids- en particuliere archieven en collecties. Hieronder valt:
-    Archieven
-    Collecties
-    Bruiklenen 
-    Verwerven

Een kijkje in de keuken van het archief
Een kijkje in de keuken: het werk van Jan Henderik

 

 

 

Preserveren, conserveren en restaureren

Dit team zorgt voor het behoud van fysieke en digitale objecten. Daarnaast digitaliseren zij stukken op verzoek van de bezoekers, wordt extern scannen begeleid en worden externe bruiklenen verzorgt. Hieronder valt:
-    Het restauratieatelier
-    De studio voor beeld en geluid
-    Het behoud van archiefmateriaal
-    Het beheer van de depots
-    Eerste Lijns Zorg
-    Collectie Hulpverlening

 

 

 

Bureau Stadsarchivaris

Dit team verbindt de gemeentelijke organisatie, de stad en de regio met het stadsarchief.  Hierbij werkt het team nauw samen met de verschillende interne teams, partners binnen en buiten de stad, vrijwilligers en collega instellingen. Hieronder valt: 
-    Toezicht
-    Educatie
-    Publieksbereik
-    Straatnamen- en gedenktekencommissie

 

 

 

 

E-depot, Databeheer en Innovatie

Dit team zorgt ervoor dat de collectie digitaal doorzoekbaar en toegankelijk is. Daarnaast houdt het team de ontwikkelingen in de (archief)wereld nauwlettend in de gaten en speelt daarop in.
-    E-depot
-    Innovatie
-    Digitaliseringsprojecten