Het Stadsarchief Rotterdam maakt, net als andere archiefinstellingen, al tientallen jaren gebruik van de diensten van vrijwilligers die helpen bij het nader ontsluiten van de archieven en collecties. Waar moet je dan aan denken? Bijvoorbeeld het maken van naam- en zaakindexen op oude notariële akten (dan moet je natuurlijk wel ‘oud schrift’ kunnen lezen), maar ook het nader beschrijven van foto’s komt voor.

Juist die nadere toegankelijkheid van documenten maakt ze op internet beter vindbaar en dus bruikbaarder.

In huis of op afstand

We hebben vrijwilligers ‘in huis’ en we hebben vrijwilligers ‘op afstand.’ Tot die laatste categorie behoren ook de medewerkers aan zogenaamde ‘crowdsourcingsprojecten’ zoals www.velehanden.nl , waarbij vrijwilligers op afstand (vanuit huis, of vanuit de historische vereniging) veel werk verzetten op het gebied van nader toegankelijk maken/ontsluiten van bronnen zoals het bevolkingsregister (nu gereed) en binnen afzienbare tijd ook de passagierslijsten van de Holland-Amerika Lijn.

Ondersteuning

Vrijwilligers kunnen bij het Stadsarchief rekenen op de ondersteuning door een coördinator, bijvoorbeeld wat betreft het uitbetalen van vergoedingen (reiskosten) en dergelijke. Voor vrijwilligers worden ook activiteiten georganiseerd, bijvoorbeeld een uitstapje naar een museum.

Nieuwe vrijwilligers krijgen een intakegesprek met een medewerker. In dat gesprek worden de wederzijdse rechten en de plichten worden doorgenomen en na vier weken een evaluatiegesprek waarin wederzijdse ervaringen worden uitgewisseld. Vrijwilligers die al langer werkzaam zijn bij het Stadsarchief Rotterdam krijgen periodiek een persoonlijk evaluatiegesprek. Deze gesprekken zijn tweezijdig, zodat vrijwilligers kunnen aangeven of ze andere werkzaamheden, begeleiding of een cursus willen en het archief hiermee de kwaliteit van het vrijwilligerswerk kan controleren.

Hoe meld ik mij aan als vrijwilliger?

Dat kan door een e-mail te sturen naar stadsarchief@rotterdam.nl. De plaatsen voor vrijwilligers bij het Stadsarchief zijn evenwel beperkt. Wat crowdsourcingsprojecten als www.velehanden.nl betreft, zie de website.