Aanleiding
In 2021 heeft het Nationaal Archief het Rode Kruisarchief met betrekking tot de dwangarbeid in Duitsland gedigitaliseerd en toegankelijk gemaakt met de hulp van vrijwilligers. Arbeidsinzet 1940-1945

De Collectie Arbeidsinzet van het Nederlandse Rode Kruis (NRK) is gedigitaliseerd en wordt vanaf woensdag 29 november 2023 online beschikbaar gesteld op de website van het Nationaal Archief.

In het voorjaar van 2022 zijn afspraken gemaakt om de egodocumenten uit het stadsarchief zoveel mogelijk te gaan koppelen aan oorlogsbronnen.nl zodat naast de administratieve gegevens uit het Rode Kruis archief ook de menselijke kant zichtbaar wordt gemaakt. 

Project
Doel van dit project is de digitale koppeling op het nationale platform oorlogsbronnen.nl van zoveel mogelijk verhalen van slachtoffers van dwangarbeid en de razzia uit Rotterdam. De verhalen zijn verbonden aan egodocumenten in welke vorm dan ook van deze slachtoffers. Deze doelstelling ondersteunt de visie van het stadsarchief om het historische verhaal van Rotterdam over de Tweede Wereldoorlog aan het publiek te vertellen. Door de verschillende perspectieven van de slachtoffers tijdens hun reis en verblijf als dwangarbeider te koppelen aan de digitale administratie van de Arbeidsinzet in het Nationaal Archief en te presenteren levert het stadsarchief een bijdrage aan het grote verhaal.

Definitie egodocumenten: Met egodocumenten worden handgeschreven of uitgetypte, al of niet gekopieerde of gepubliceerde documenten bedoeld, die gekoppeld zijn aan een slachtoffer van dwangarbeid of de razzia in Rotterdam/Schiedam in welke vorm dan ook: foto’s, geluids- of filmfragmenten, boeken, dagboeken, brieven, vragenlijsten of interviews. Dit betreft zowel mannelijke slachtoffers als de vrouwen, die achtergebleven zijn.

Andere deelnemers
Ook bij Museum Rotterdam, het Gemeentearchief Schiedam en het NIOD zijn egodocumenten aangetroffen, die het verhaal over dwangarbeid en de razzia in Rotterdam vertellen. Mogelijk bevinden zich in andere instellingen meer egodocumenten, die het koppelen en presenteren op het platform NOB waard zijn. Voorlopig is contact gezocht met genoemde instellingen, die een onderzoek naar deze egodocumenten doen om daarna al of niet een bijdrage te leveren aan het NOB.