Eind 2009 ontstond bij het Stadsarchief Rotterdam het idee om in het kader van de 70-jarige herdenking (2010) van het Bombardement van Rotterdam een serious game te ontwikkelen. Een soort reis door een virtuele stad, het gebombardeerde Rotterdam, waarbij de speler allerlei leerzame opdrachten uit zou voeren.

‘Educatie’ was een belangrijk doel. Financiering rond dit project was echter niet direct te vinden. Dus ontstond het plan om in ieder geval een historisch model van de stad te maken. Niet alleen van het gebombardeerde Rotterdam, maar ook van het vooroorlogse Rotterdam en het Rotterdam van na de oorlog, de wederopbouw.

Gemeente, bedrijfsleven en Grafisch Lyceum Rotterdam slaan handen ineen

Gesprekspartners waren het Grafisch Lyceum Rotterdam, Micha van der Meer van Witan Game Development en de afdeling Landmeten van de gemeente Rotterdam. De afdeling Landmeten had al enige ervaring met 3D representaties van de stad en wees op de mogelijkheid om 3D modellen te laten maken op basis van oude luchtfoto’s. Een Zwitsers bedrijf leverde deze basismodellen, bestaande uit kubussen. Het stadsarchief zorgde voor 10 werkplekken en een stagebegeleider en het Grafisch Lyceum Rotterdam zorgde voor 10 stagaires: 8 Game/artists, een Game developer en een Mediamanager als projectleider. Een berg beeldmateriaal werd uitgezocht om de stad te kunnen reconstrueren naar de werkelijkheid.

Drie verschillende modellen

Het plan was om 3 modellen te bouwen, gebaseerd op luchtfoto’s van 1934, 1943 en 1954. Het idee dat dit in een goed jaar moest lukken werd al snel verlaten. Het bleek allemaal ingewikkelder dan gedacht.

Gestart wordt met 1954, een model waarin ca 800 panden en pandjes moeten worden nagemaakt op basis van fotomateriaal uit de collectie van het stadsarchief. Het eerste resultaat was bemoedigend, maar de aangeklede ‘blokkendozen’ waren nog ver verwijderd van realistische modellen. De bouw van 1954 kostte dan ook 2 stageperiodes van een half jaar. Als tweede model werd 1934 opgepakt: ruim 3500 panden moesten virtueel worden opgetuigd met een geschatte doorlooptijd van anderhalf jaar. Overdracht van de ene groep stagiaires aan de andere is best ingewikkeld, maar hoort ook bij de te leren vaardigheden.

Van blokken naar ´echte´ gebouwen

Het gebruik van blokken als modellen heeft nadelen. De 3D omgeving is namelijk erg statisch. Daardoor is het moeilijk aanpassingen aan de modellen te doen. Ook is om een gedetailleerd model te maken erg veel geheugencapaciteit nodig, wat het moeilijk maakt om de omgeving online beschikbaar te stellen.

Daarom werd in overleg tussen de stagebegeleider van het stadsarchief en de stagiaires besloten tot een nieuwe aanpak. De ‘blokken’ worden inmiddels niet meer gebruikt, maar er wordt gebruik gemaakt van door de artists gemaakte componenten, die hergebruikt kunnen worden. Deze techniek lijkt op legoblokjes, waarmee je oneindig veel verschillende vormen kunt bouwen. Monumenten en specifieke gebouwen worden heel gedetailleerd gemaakt. Dit heeft voor 1940 (uiteindelijk is gekozen voor dit jaar i.p.v. 1943) een mooi 3D-model opgeleverd, waarvoor uit verschillende hoeken (film- en game industrie) al belangstelling is getoond. Je waant je daadwerkelijk in een omgeving waar de oorlog net heeft gewoed. Voordeel van deze techniek is dat, wanneer de basisblokken gemaakt zijn, de stad redelijk snel gevormd kan worden.

Continue verbetering

Omdat het model van de 3D stad 1940 zo goed is geworden, steken de andere twee eerder ontwikkelde modellen hier schraal bij af. Het voornemen bestaat dan ook om ook deze modellen volgens dezelfde ‘1940’ techniek te ontwikkelen. De stage kent dus zoektochten, ontwikkelingen, resultaten, tegenslagen en mislukkingen, net als in het ‘echte’ leven. Wat kan een stagiair zich nog meer wensen. Nou ja, een goed eindresultaat natuurlijk. Dan zijn we allemaal tevreden.

De 3 modellen vormen straks de basis om een reis door de tijd te kunnen maken. Inmiddels zijn er ook onderhandelingen met een HBO-opleiding Gamedesign om te kijken of er meer toepassingsmogelijkheden zijn. Denk bijvoorbeeld aan georeferentie van bepaalde punten, waardoor je, staande op een plek in het heden, op je telefoon kunt zien wat hier in de periode 1934 tot 1954 is veranderd in de stad en wat er is voorgevallen.

Kans voor stagiaires

Stagiairs krijgen al met al de kans om een half jaar te werken aan een interessant project, waarbij zij vanuit verschillende disciplines de mogelijkheid krijgen hun competenties te ontwikkelen. Vanuit de game-industrie, Witan Game Development, vindt vakmatige ondersteuning plaats en krijgen de studenten de mogelijkheid een kijkje in de keuken bij gamingbedrijven te doen. Daarnaast worden zij ondersteund bij het invullen van specifieke wensen en vragen met betrekking tot opleiding, werkervaring en mogelijke doorontwikkeling.

Werkende versie beschikbaar

In 2015 leverden stagiairs van het Grafisch Lyceum de eerste werkende versie van de game op. In mei 2020 is een herziene versie uitgekomen die als RAR- of ZIP-bestand kan worden gedownload.