Geschiedenis

In het voorjaar van 1971 draagt gemeente Rotterdam zijn hinderwetbevoegdheden voor het buitenstedelijk gebied over aan het openbaar lichaam Rijnmond. Daarmee was de weg vrij voor de vorming van een centrale milieudienst. Op 20 december 1971 was de oprichting van de Dienst Centraal Milieubeheer een feit. Tot de taken van de nieuwe organisatie behoorden onder meer:

  • toezicht en handhaving van milieuregels;
  • aannemen en behandelen van milieuklachten;
  • monitoren en meten van geluid en de luchtkwaliteit;
  • adviseren van overheden over de uitvoering van de Hinderwet en andere milieuzaken.

De al enkele jaren bestaande Centrale Meld- en Regelkamer Luchtverontreiniging (CMRK) wordt bij die gelegenheid ondergebracht bij DCMR. In de jaren 1973-1989 dragen diverse andere Rijnmondgemeenten hun bevoegdheden op milieugebied over aan DCMR

Na de opheffing van het openbaar lichaam Rijnmond, blijft DCMR bestaan. Tegenwoordig fungeert DCMR als de gezamenlijke milieudienst van de provincie Zuid-Holland en veertien gemeenten in de regio Rijnmond en Goeree-Overflakkee.

Onderzoek doen in het archief van DCMR

Het archief van DCMR Milieudienst Rijnmond over de periode 1971-1986 is in beheer bij het Stadsarchief Rotterdam. U kunt het raadplegen op de studiezaal. Van dit archief is helaas geen toegang beschikbaar en voor een deel van de stukken geldt een openbaarheidsbeperking. Neem voor meer informatie contact op met de studiezaal.