Het Stadsarchief Rotterdam beheert de archieven van de gemeenten Albrandswaard, Barendrecht, Lansingerland, Ridderkerk en natuurlijk Rotterdam. Daarnaast vindt u bij ons de archieven van enkele recreatieschappen, de milieudienst DCMR en het waterschap Hollandse Delta.

DCMR Milieudienst Rijnmond

DCMR is de gezamenlijke milieudienst van de provincie Zuid-Holland en veertien gemeenten in de regio Rijnmond en Goeree-Overflakkee. Stadsarchief Rotterdam beheert het archief van de milieudienst.

Waterschap Hollandse Delta

Hollandse Delta zorgt voor het waterbeheer op de Zuid-Hollandse Eilanden. Het waterschap is in 2005 ontstaan uit een fusie. De archieven van de rechtsvoorgangers liggen in het Stadsarchief Rotterdam.

Recreatieschappen

Recreatieschappen zijn samenwerkingsverbanden tussen gemeenten en provincies voor het ontwikkelen en beheren van recreatiegebieden buiten de bebouwde kom. Stadsarchief Rotterdam beheert de archieven van diverse recreatieschappen in de regio Rijnmond.