Geschiedenis

Het gehele westelijk deel van het eiland IJsselmonde waarop Pernis en Hoogvliet gelegen zijn, behoort in de middeleeuwen publiekrechtelijk onder de hoge heerlijkheid Putten. Het staat bekend onder de naam 'Putten over de Maze'. Gezien vanuit Putten ligt het aan de overzijde van de (Oude) Maas.

Hoogvliet heette tot in de zestiende eeuw Oudenvliet of Oedenvliet, een naam die ontleend schijnt te zijn aan Oda, de ca. 1295 geboren dochter van Nicolaas III van Putten. Van 1811 tot 1818 behoorde Hoogvliet tot de gemeente Poortugaal. Van 1818 tot 1934 was Hoogvliet weer zelfstandig. Van de verschillende ambachtsheerlijkheden op westelijk IJsselmonde is in de negentiende eeuw alleen Oud en Nieuw Engeland bij de gemeente Hoogvliet gekomen, de overige bij Pernis.

In 1934 werd de plaats geannexeerd door Rotterdam.

 image

Onderzoek doen in overheidsarchieven

Het Stadsarchief Rotterdam heeft een uitgebreide collectie overheidsarchieven van Hoogvliet:

 

 

 

 

 

 

 

Overige archieven, beeldmateriaal en literatuur

Stadsarchief Rotterdam bewaart ook materiaal van privépersonen, bedrijven en instellingen die actief zijn (geweest) in Hoogvliet. Gebruik voor een actueel overzicht het zoekscherm Archieven onder Zoek en ontdek.

Het beeldmateriaal is toegankelijk via de beeldbank. Boeken en tijdschriftartikelen kunt u vinden in de bibliotheekcatalogus (publicaties vanaf 1994) of in de kaartcatalogus op de studiezaal (publicaties tot 1994).

 

 

 

 

 

 

Stamboomonderzoek

Om de burgerlijke stand te doorzoeken, kunt u gebruik maken van de website WieWasWie of van het zoeksysteem bij Zoek en ontdek. Originele aktes van de burgerlijke stand kunt u, voor zover openbaar, opvragen op de studiezaal aan de Hofdijk.