Het Stadsarchief Rotterdam vindt het belangrijk dat haar online informatie begrijpelijk en toegankelijk is voor iedereen.

We willen zo volledig mogelijk voldoen aan de toegankelijkheidseisen van DigiToegankelijk.nl op niveau AA. Voldoen aan deze standaard maakt onze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen.
Deze verklaring geldt voor de website: https://www.stadsarchief.rotterdam.nl.

Extra toelichting
De website is in september 2019 gelanceerd en tijdens de bouw is al rekening gehouden met toegankelijkheid door de ervaringen uit het verleden. Dit leidde tot onder meer een groter tekstformaat en veel witruimte voor een betere leesbaarheid.

Aanpak om de toegankelijkheid van onze website verder te bevorderen

  • Geautomatiseerd toetsen van de webrichtlijnen door de tool SiteImprove
  • Onderzoek naar de toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid door een onafhankelijk panel
  • Onze redacteuren toetsen voor publicatie alle content op toegankelijkheid

Probleem met de toegankelijkheid van deze website?
Ervaart u, ondanks de maatregelen die wij al hebben genomen, een toegankelijkheidsprobleem op onze website? Laat het ons dan weten. Bekijk onze contactgegevens.