Uw zoekacties: Adresboeken

Adresboeken

De adresboeken van Rotterdam over de periode 1808 – 1939 bevatten namen van bedrijven en personen per straat van de gemeente Rotterdam. In deze gedigitaliseerde bron vindt u informatie over de bewoners van huizen en de beroepen van de hoofdbewoners.

Presentatie

Als zoekresultaat ziet u de originele pagina’s uit de adresboeken met daarnaast de tekstversie (transcriptie). Standaard worden de zoekresultaten in detailweergave gepresenteerd. Het is mogelijk dit te veranderen naar een galerie- of tabelweergave rechtsboven in het scherm. Door een resultaat te selecteren zal de pagina openen in een detailscherm. In de filmweergave van het detailscherm kunt u bladen door de pagina’s van het geselecteerde adresboek.

Doorzoek alle velden

Via de zoekbalk linksboven het scherm kunt u gewenste termen opgegeven. Binnen de adresboeken kan o.a. gezocht worden naar:

  • Rotterdamse straten – bijvoorbeeld Hoogstraat of “Hoogstraat 7”
  • Persoonsnamen – bijvoorbeeld Klein of specifieker “J. J. Klein”, maar ook ”Klein, J. J.” en “Klein (J. J.)” komen voor.
  • Beroepen, Bedrijven, instellingen, verenigingen – bijvoorbeeld boekdrukker, wijnkoopers OR wijnkopers.

U kunt uw zoekresultaat verbeteren door een gedeelte van het woord in te tikken met een *. Deze ‘wildcard’ kunt u ook midden in het woord gebruiken om één of meer letters te vervangen. Door onjuiste transcriptie kan het zijn dat er geen resultaten naar voren komen bij het zoeken wanneer de term wel aanwezig is in de adresboeken. Maak in dat geval gebruik van de filteropties aan de rechterzijde van het scherm om te komen tot de juiste pagina.

Filteropties

U kunt aan de rechterkant filteren op o.a. hoofdstuk, jaar van uitgave, titel of wijknummer. Het hoofdstuk ‘inhoudsopgave’ is een goed startpunt om te bladeren naar de juiste pagina. Wilt u vanuit de inhoudsopgave van een adresboek direct door naar de gewenste pagina dan kunt u het betreffende nummer in het midden bovenaan intypen bij pagina aanduiding.

beacon
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
3023-63. Adresboeken Rotterdam, 1919; p. 84. Gemeentebestuur en instellingen
Titel:
Algemeen adresboek met uitvoerige kaart der gemeente Rotterdam : met inbegrip der vroegere gemeenten Delfshaven, Kralingen, Charlois, Katendrecht, Hoek van Holland :1919
Hoofdstuk:
Gemeentebestuur en instellingen
Blad:
90
Jaar:
1919
Is onderdeel van:
Bond van smedon-patroons in Nederland. Gevestigd te Amsterdam. Goedgekeurd bij Kon. Besluit van 8 Dec. 1903. 1567 leden. Dagelijksch Bestuur L. E. Duport, president. Bussum A. F. van Zwet, vice-president, Deventer J. A. Contant, vice-president, Koudekerke Otto de Vries, Zwolle M. Ritsema, Appingedam J. Th. van der Cammen, Rotterdam J. P. Kooi. St. Anna Parochie Algemeen Secretaris N. J. Oldendorp, J. J. Cremerplein 15, Amsterd. Rechtskundig Adviseur Mr. J. G. Stibbe, Amsterdam Technisch Adviseur Ir. J. A. Noë, Amsterdam E. T. Ingenieur Afdeeling Rotterdam Jac. Dortwegt. Goudschesingel 38 Jan Uitman, Baan 135 A. Bosman. Zuidhoek 167 F. G. Jacobs, Leuvehaven 119 J. Th. v. der Cammen, Gedempte Slaak 124 Rotterdamsche Coupeursvereenlglng. Afdeel, v. den „Eersten Nederlandschen Cou-peursbond.” ( Coupeursbond.” ) H. Jetten, le voorzitter, Scheveningschestr. 18b 2e voorzitter, J. Mansveld, le secretaris. Plantageweg 16a A. Matser. 2e secretaris, St. Agathastraat 47 H.K.Th. Kniep, penningmeester, Rodenr.laan 66b A. M. Boer, commissaris. Van Oldenb.str. 115b H. F. Verheij. Rodenrijschestraat 79 Kleermakersvereen. ,,Eendragt maakt Magt.” Afdeeling R'dam van den Nederlandschen Bond in de Kleeding-Industrie. Secretariaat: Jac. Bekkers, Kruiskade 43b H. Olthof, Goudschewagenstraat 2c Schoenmakersvereenlglng ,,St. Crlspljn”. Bestuur H. J. Zon, le voorzitter C. G. Mooij, 2e voorzitter M. J. H. Lausberg. le secretaris, Boekh.str. 36a H. van Wagenborg, 2e secretaris H. C. de Goeij, le penningmeester H. W. Lukking, 2e penningmeester M. de Haas, commissaris P. A. F. van Hirtem, commissaris F. M. van Schoneveldt, commissaris Rotterdamsche Bond van Schoenmakersvereen. T. J. van Rossum. le voorzitter, Oosteinde 19 C. Faassen, 2e voorzitter, Zomerhofstraat 65 Corn.Borsten Azn., le secretaris, 2e Middell.str. 4 A. Fonteijn, 2e secretaris, le Pijnackerstraat 92 M, Vos, le penningmeester, Benthuizerstraat 54 H. Waaijenborg, 2e penningmeester, Wilg.str. 30 G. van der Linden. Goudsches
Schoenmakersveroen. ,,Het Oosten”. Bestuur T. J. van Rossum, voorzitter G. Stofregen. Ie secretaris, Speelmanstraal 100 N. Ouwerkerk, 2e secretaris, Hoveniersstraal 34 H. J. Zon, le penningmeester A. Kruger, 2e penningmeester J. Leeneman. le commissaris L. Homkes, 2e commissaris Schoenmakersvereenlglng „Het Westen”. Bestuur If. van Hulst, le voorzitter, Havenstraat 109 , H. C. G. v. d. Leek, 2e voorz., Volmarijnstr. 142 Corn Borsten Az., le secret., 2e Middellandstr. 4 B. Goudswaard. 2e secretaris, v. d. Poelstraat 16 M. Spits, le penningm., Schietbaanlaan 77 P. van Oosterhout, 2e penningm., Ruilstraat 8 L. Links, algemeen adjunct, Joost v. Geelstr. 53 Vereenlglng van Rotterdamsche Patroons In het Dameshoed enbedrljf. R. H. Bartels, voorzitter, Jonker Fransstraat 136 A. Leons, secretaris, Binnenweg 80 C. H. Zwaan, penningmeesteresse, Hang 87 H. Hopster, Noordblaak 51 M. I. van Dam, Jonker Fransstraat 74 Jacq. Hartogs, Weste Wagenstraat 70 Bond van Ned. Fabrikanten en Handelaren in Slachtproducten. Coolsingel 33. Bestuur Alex. Reens, voorzitter, Voorschoterlaan 127 > PI. Wolf, secretaris, Linnaeusstr. 49, Amsterdam J. A. van Walsem, penningm.. L. Frankenstr. 32 Behartiging van de belangen van de Handelaren in Slachtproducten bij hunnen binnen- en buiten-laudschen ( buitenlaudschen ) Handel. Bond van Nederlandsche Schllderspatroons. Secretariaat; L. de Groot, Leuvehaven 63. Schllderspatroons-Vereen. ,, Lucas”. Afdeeling R’dam van den Bond van Nederl. Schllderspatroons. Secretariaat: Nieuwehaven 158a. L. de Groot, voorzitter, Leuvehaven 63 J. J. Tuynenburg Muys, secretaris, 1 Nieuwehaven 158a Nederlandsche Stukadoors Patroons-Bond. Gevestigd te Amsterdam. Opgericht 11 September 1902. Goedgekeurd bij Kon. Besluit' van 27 April 1903, Staatsblad No. 97. Bestuur P. Jonkhoff, voorzitter, Heere Binnensingel, Groningen A. C. Elfring, secretaris, Carl Reynierskade 1, 1 Den Haag H. van Vreeswijk, penningm., Delftschevaart 26a Rotterdam Afdeeling Rotterdam. A. W. Carati,
Gevonden alinea's: 2