Uw zoekacties: Bibliotheek

Bibliotheek

beacon
 
 
Erfgoedstuk
Boek
2240 'Samen werken aan veiligheid: voorkomen en handhaven' : vijfjarenactieprogramma veilig Rotterdam 2006-2010
Vervaardigers:
Programmabureau Veilig (Gemeente Rotterdam)
Auteurs:
Programmabureau Veilig
Jaar van uitgave:
2005
Documentsoort:
Publicatie
Annotatie:
De Rotterdamse veiligheidsaanpak bestaat uit een combinatie van een gebiedsgerichte en persoonsgerichte aanpak. De gebiedsgerichte aanpak is gericht op het verbeteren van de veiligheid in de wijken, door toezicht, interventie en handhaving, beheer en onderhoud en sociaal en fysiek investeren. Daarbij ligt de nadruk op onveilige wijken. De persoonsgerichte aanpak is gericht op de belangrijkste dadergroepen: overlastgevende verslaafden, criminele en overlastgevende jongeren, geweldplegers en criminele illegalen. Deze daders worden opgenomen in een persoonsgerichte aanpak, bestaande uit strafrechtelijke maatregelen en maatregelen gericht op maatschappelijke integratie.
Analoog/Digitaal:
Digitaal