Uw zoekacties: Zoeken in een collectie

Adresboeken Rotterdam, 1918

beacon
1 records
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
3023-62. Adresboeken Rotterdam, 1918; p. 1448. Alfabetische naamlijst
Titel:
Algemeen adresboek met uitvoerige kaart der gemeente Rotterdam : met inbegrip der vroegere gemeenten Delfshaven, Kralingen, Charlois, Katendrecht, Hoek van Holland :1918
Hoofdstuk:
Alfabetische naamlijst
Namen van:
Ouw
Namen tot:
Ove
Blad:
931
Jaar:
1918
Is onderdeel van:
1448
G. H. P! ETERS E, Oppert 65b, Telef. Interc. 2616.
Ouwerkerk, H. J. v., doodkistenmakerij - ( Oudaenstraat ...i 17a ( Ouwerkerk, J. v., rijksdeskundige Rijn-vaart ( Rijnvaart ) - Bergweg 259a Ouwerkerk, J. v., machinist - Rodenr.str. 91a < Ouwerkerk, J. M. L. van, directeur N.V. Machinefabr. & Scheepswerf van P. ( Smit Jr. - Maaskade ... 143 ( Ouwerkerk, J.N.C.van, leeraar boekhoud. M.O. - Schoonebergerweg ... 96b ( Ouwerkerk,K.J.v., bierbottelaar&limonade- ( fabrikant - Sleephellingstraat 31a ( Ouwerkerk,M.A.C.v.,boekhoud. Schied.w. 96b ( Ouwerkerk, M.R. v., behanger&stoffeerd. ( - Maaskade 61b ( Ouwerkerk, P. W. v., koopm. - Nijverh.str. 20b Ouwerkerk,P.W.van.stoffeerd. - Oranjestr. 8a ( Ouwerkerk. W. v., partic. - Goudscherijw. 117b < Ouwerkerk-de Waal, wed. L. v., parte. - ( Maaskade 110b ( Ouwerling, M. R., vleeschhouwer & spek- ( slager - Hooidrift ... 87a ( Ouwerling-SchelLwed.J., parte. Croosw.k. 37a ( Ouwersloot, H. - Rivierstraat 7 ( Ouwersloot, N., koopman in houtwaren & ( timmermanswerkplaats - Oosteinde ... 28a Ovaa, W. A., leeraar Eng. - Rodenr.laan 11a Ovelgönne, 1., winkelier - Keizerstraat ... 3a Oven, D.v.den, kuiperij - N. Vogelenzang 28/3 Oven,wed.D.v.den, winkelierster - Halstr. 7 Overbeek, Gebr., rijwielherstellers - 2e c Weenastraat 28a ( Overbeek, Dr. A. A., districts-veearts - Henegouwerlaan 48a ( Overbeek, G. F., schoenm. - Woelwijkstr. 60b Overbeek Jr., H. J., in rijw. & automob. - ( Coolyest 86a-c ( Overbeek, L., barbier - Tiendstraat 21b ( Overbeek, C.G.v., kantoorb. - Spoorsing. 44b ( Overbeek, G. J. v., kunstsch. & illustrator ( C. P. Tielestraat 14b ( Overbeek, H. van, onderw.es - Rosestraat 1 ( Overbeek, Joh. v., in oliën & vetwaren - ( Schietbaanlaan 17b Overbeek, J. G. v. - C. P. Tielestraat ... 14b ( Overbeek Jr., J. G. v., commissionnair in granen & veevoeder - Vierambachtstr. 77a Overbeek, J.H.v., klompenmak. Bloemstr. 23c Overbeek, N.v., klompenmak. -Bloemstr. 23d-e ( Overbeek, N.v., in vetten&olie - W.Kruisk. 57a Overbeek, P. J. A. v. - C. P. Tielestraat 14b ( Overbeek
Overbroek, F. L., in assurant. - Maur.str. 108b Overdekte Zwem- & Badinrichting, N.V. - Tuinders straat 89 directeur: C. Vijverberg. Overdorp, A., timmenm. & aann. - H.v.H., Harmoniestraat 22a-b Overdulve, A., waterstoker - Prinsenstr. 18b Overdijk & van Ooy, electr. snipperfabr. - Breedestraat 50a Overdijk, G. - Oostzeedijk ... 290b Overdijk,M.A., handw.onderw.es -O.zeed. 290b Overdijk, M. E., winkeljuffrouw - O.zeed. 290b Overeem, H., onderwijzer - Schieveenstr. 42a Overeem, K.W., bureelambt. Schieveenstr. 42a Overes, Mr. L. W. M., secretaris Armen-raad ( Armenraad ) - Westersingel 30a Overeijnder,A.,bouwkundige - Spiegeln.k. 10b Overeijnder, G., part. - Benthuizerstraat 125b Overeijnder, G., partic. - Voorschoterlaan 151b Overeijnder, G. B., direct. - Pr. Julianal. 6 Overeijnder, M. J.. koopman - Esschenl. 18 Overeynder, W. F., architect - Hoflaan... 46 Overgaag, A., landbouwer - Schaardijk... 194 Overgaag,C., in aardapp.&gr. - Waterl.str. I74b Overgaauw, fa. A., in assur. - Wijnstraat 121b firmant: Joh. Lijbers.
W M . OVERGAAUW, Piano- en Orgelhandel Kunstspel - Piano’s JONKER FRANSSTRAAT H 538
Overgaauw, fa.Wm., piano- & orgelhand. - Jonker Fransstraat . 58b Overgaauw & deBlaauw, makel. - Nieuweh. 171b firmant; P. C. Overgaauw. Overgaauw, Gez., strijksters - Jaffadw.str. 50b Overgaauw, K., onderw.es .- Proven, sing. 39a Overgaauw,N.,muziekleer.es - Proven.sing. 39a Overgaauw, P. - le Middellandstraat ... 122a Overgaauw, W., gem.ambten. - Oudedijk l!4a Overhand, P. J., waterst. - Ruwaardstr. 590 Overkamp, A. J., kleerm. - St. Mariastr. Overkamp, J.A., in Eng. leer & werkman-goederen ( werkmangoederen ) - Mauritsstraat 95b Overkleeft, Gebr., groenten-& fruitexport. - Rechter Rottekade 31a-b firmanten: M. W Overkleeft, W. M. Overkleeft. Overrnaassche Broodbakkerij H. Klap-wijk ( Klapwijk ) Cz. - Hillestraat ... 44-48 Overmaat, E. J., handelsag. - Noordsingel 20b Overman, fa. J.H., fabriek v. glasbewerk. - Schoonoordstraat 30c-32a Overman, J. H., glasbewerker - Schoon-oordstraat ( Schoonoordstraat ) 30b Overmans, fa. F., stoomwasscherij ,,de Rijzende Zon” - Laan van Wandeloord 73 Overmans, fa. Jac., st.wasch- & str kinr. - Linker Rottekade ... 44 Overmans Jr., fa. J. F., stoomwasch- & strijkinrichting - Crooswijkscheweg ... 88 Overmans, A. G., part, - Crooswijjkschek. 12b
Gebr. RIJKEN 6 DE LANGE.
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer