Uw zoekacties: Beeldbank
Beeldbank

Hulp bij zoeken door beeld en geluid

Raadpleeg de website voor antwoorden op de veelgestelde vragen. Neem contact met het Stadsarchief Rotterdam op bij andere vragen en opmerkingen, of wanneer u niet kunt vinden wat u zoekt.

Indien er bij uw resultaat geen beeld aanwezig is, kan het zijn dat we deze niet online mogen tonen omdat deze nog niet gedigitaliseerd is of omdat deze auteursrechtelijk is beschermd.

Lees meer informatie over het bestellen van beeldmateriaal op deze pagina.

beacon
99  zoekresultaten
 
 
 
 
Geen afbeelding
Kaart
PW-48 Percelen bij de Posthoornsteeg en de Zuidblaak vóór de aanleg van de Wijnhaven
Nummer:
PW-48
Titel:
Grond kaart van de Zuidblaak tusschen de Doodkiststeeg | en Posthoornsteeg 1590 ; Grond-Caarte van de Erven, gelegen bij't Westerse bolwerk soo als die afgepaalt sijn op 4e Janu[ari] dueze [?] 1590
Beschrijving:
Percelen bij de Posthoornsteeg en de Zuidblaak vóór de aanleg van de Wijnhaven
Datering:
1590
Toegangsnummer:
4017
Collectie:
Collectie Plaatselijke Werken (Gemeentewerken Rotterdam)
Auteursrechthouder:
Vrij van auteursrechten
Downloadbaar:
Ja
Schaalaanduiding:
geen schaalaanduiding
Afmeting:
45x57,5
Annotatie:
Opmerking t.p.v. de Zuidblaak: Hier begeren mijn heeren van de Admiraliteijt Erven | vervolgens van Leendert Janssens Werff af.
Trefwoorden:
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Kaart
PW-86 Plattegrond van percelen tussen de oude Schiedamsepoort, de Korte Hoogstraat en de Blaak.
Plattegrond van de percelen tussen de Leuvehaven, Scheepmakershaven en de Wijnhaven.
Plattegrond van percelen tussen de Woelfshoek, Blaak, Wijnhaven en Posthoornsteeg.
Nummer:
PW-86
Titel:
Dit zijn De Erven die leggen tussen de Wijn- en de Scheep- | makers haven, ende zijn verkogt Den 16e Mey 1613; en[de] den 5 Mey 1614 die Erven die over en[de] | onverkogt bleben van 1613 ; Grond Caarte van De Erven tussen De Oude | Schiedamse Poort ende de Brouwerie van Jan Dammasz | ende zijn verkogt den 11 Martij 1613 waar van ziet | het gifte boek op den 11 April 1613. ; Grond Caarte van de Erven, aan de oostzijde van | De Leuven-have; ende zijn verkogt den eersten en[de] 2e octob[er] 1608; ende zijn 200 voieten lang, en ee v[oe]t[en] breed. ; Grond-Caart van de erven by de Evender | brugge de Blaak gelegen aan de nooordzyde, ende | De nieuwe Leuve-have aan de West Zijde ende deongemaakte have aan de Zuyd-zyde, ende zijn op | Den agt en negen en[de] twintigsten november 1611 verkogt; | en[de] moeten allegaar net in den haak gemeten worden.
Beschrijving:
Plattegrond van percelen tussen de oude Schiedamsepoort, de Korte Hoogstraat en de Blaak.
Plattegrond van de percelen tussen de Leuvehaven, Scheepmakershaven en de Wijnhaven.
Plattegrond van percelen tussen de Woelfshoek, Blaak, Wijnhaven en Posthoornsteeg.
Datering:
1608 - 1613
Vervaardiger:
Noorden, Adriaen Lenaertsz. van
Toegangsnummer:
4017
Collectie:
Collectie Plaatselijke Werken (Gemeentewerken Rotterdam)
Auteursrechthouder:
Vrij van auteursrechten
Afmeting:
52,5x73
Annotatie:
kopie vermoedelijk vervaardigd door Pierre Ancelin
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Kaart
PW-54 Percelen bij de Wolfshoek, tussen de Posthoornsteeg, Zuidblaak, Wolfshoek en de nieuwe haven [Wijnhaven]
Nummer:
PW-54
Titel:
Erven aan het Wolfshoek 1611 ; Grond Caarte vande Erven bijde Euender brugge | de blaak, gelegen aande Noort Zijde, ende Nieuwe Leuve | haven aande West Zijde, ende Ongemaakte haven aande | Zuijd Zijde, ende sijn opden Agt ende negen en twintigsten | November 1611. verkogt, ende moeten alle gaar net inden | haak gemeten worden.
Beschrijving:
Percelen bij de Wolfshoek, tussen de Posthoornsteeg, Zuidblaak, Wolfshoek en de nieuwe haven [Wijnhaven]
Datering:
28-11-1611 - 29-11-1611
Vervaardiger:
Noorden, Adriaen Lenaertsz. van
Toegangsnummer:
4017
Collectie:
Collectie Plaatselijke Werken (Gemeentewerken Rotterdam)
Auteursrechthouder:
Vrij van auteursrechten
Downloadbaar:
Ja
Schaalaanduiding:
geen schaalaanduiding
Afmeting:
45x56,5
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Prent
RI-790 De Lutherse kerk.
Nummer:
RI-790
Titel:
De Luthersche Kerk te Rotterdam. L' Eglise Lutherienne à Rotterdam.
Beschrijving:
De Lutherse kerk.
Datering:
01-01-1798 - 31-12-1802
Toegangsnummer:
4080
Collectie:
Prenten en tekeningen
Auteursrechthouder:
Vrij van auteursrechten
Annotatie:
ca. 1800 Serie gebouwen.
Downloadbaar:
Ja
Trefwoorden:
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Technische tekening
PW-783 Waterpassing van de Zuidblaak tussen de Gaspersteeg en de Posthoornsteeg
Afmeting:
16x400
Nummer:
PW-783
Titel:
Rigting der Keyenstraat. opde Zuid Blaak.
Beschrijving:
Waterpassing van de Zuidblaak tussen de Gaspersteeg en de Posthoornsteeg
Datering:
1843
Toegangsnummer:
4017
Collectie:
Collectie Plaatselijke Werken (Gemeentewerken Rotterdam)
Auteursrechthouder:
Vrij van auteursrechten
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Kaart
PW-781 Waterpassing van de Wijnstraat
Nummer:
PW-781
Titel:
Waterpassing der Wijnstraat
Beschrijving:
Waterpassing van de Wijnstraat
Datering:
1850
Toegangsnummer:
4017
Collectie:
Collectie Plaatselijke Werken (Gemeentewerken Rotterdam)
Auteursrechthouder:
Vrij van auteursrechten
Afmeting:
22x329
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Kaart
PW-780 Waterpassing van de Wijnstraat
Nummer:
PW-780
Titel:
het waterpas van de straat aan de Wijnstraat
Beschrijving:
Waterpassing van de Wijnstraat
Datering:
1850
Toegangsnummer:
4017
Collectie:
Collectie Plaatselijke Werken (Gemeentewerken Rotterdam)
Auteursrechthouder:
Vrij van auteursrechten
Afmeting:
20x313,5
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Kaart
PW-1228 Tekening van de nieuwe basculebrug in plaats van de oude Kleine Wijnbrug tussen de Leuvehaven en Wolfshoek. Zijaangezicht en plattegrond.
Nummer:
PW-1228
Titel:
Project van eene nieuwe yzere Basculeerende Brug inplaats der kleine Wijnbrug, tusschen de Oostzijde der Leuvehaven en de Wolfshoek, te leggen tegenover de Posthoornsteeg en Glashaven.
Beschrijving:
Tekening van de nieuwe basculebrug in plaats van de oude Kleine Wijnbrug tussen de Leuvehaven en Wolfshoek. Zijaangezicht en plattegrond.
Datering:
1850
Toegangsnummer:
4017
Collectie:
Collectie Plaatselijke Werken (Gemeentewerken Rotterdam)
Auteursrechthouder:
Vrij van auteursrechten
Schaalaanduiding:
ca. 1:66,6
Afmeting:
67x106
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Kaart
PW-713 Plattegrond van percelen tussen de Baan en de Schiedamschedijk vanaf de Sleutelsteeg tot aan het armenhuis
Nummer:
PW-713
Beschrijving:
Plattegrond van percelen tussen de Baan en de Schiedamschedijk vanaf de Sleutelsteeg tot aan het armenhuis
Datering:
1854
Toegangsnummer:
4017
Collectie:
Collectie Plaatselijke Werken (Gemeentewerken Rotterdam)
Auteursrechthouder:
Vrij van auteursrechten
Schaalaanduiding:
circa 1:625
Afmeting:
32x91,5
Annotatie:
met kompasroos
+ staat met de namen van de perceeleigenaars: PW 1854
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
277-1 Kadastrale kaart van de omgeving tussen de Schiedamsedijk en de Baan.
Nummer:
277-1
Titel:
GEMEENTE ROTTERDAM sectie H
Beschrijving:
Kadastrale kaart van de omgeving tussen de Schiedamsedijk en de Baan.
Datering:
01-02-1854
Toegangsnummer:
4014
Collectie:
Rotondetekeningen
Auteursrechthouder:
Gemeente Rotterdam (Stadsarchief)
Downloadbaar:
Ja
Schaalaanduiding:
1:625
Afmeting:
35x93
Annotatie:
Behandeld in de Gemeenteraad op 6 april 1854, met bijlage 170c, met a, b en d. De kaart is door de landmeter C.J. Elemans opgemaakt bij het kadaster te Rotterdam op 1 februari 1854. Bij inkomend nummer 1291/1854.
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Prent
RI-374 Gezicht op het westelijke gedeelte van de Zuidblaak, de Posthoornsteeg en de Houtbrug van de Noordblaak genomen.
Nummer:
RI-374
Beschrijving:
Gezicht op het westelijke gedeelte van de Zuidblaak, de Posthoornsteeg en de Houtbrug van de Noordblaak genomen.
Datering:
01-01-1855 - 31-12-1859
Toegangsnummer:
4080
Collectie:
Prenten en tekeningen
Vervaardiger:
Simon (S.) van Reyn Snoeck
Auteursrechthouder:
Vrij van auteursrechten
Afmeting:
28x34
Downloadbaar:
Ja
Trefwoorden:
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
XXV-571 Noordzijde van de Wijnhaven (nummer 2-264) bij de Posthoornsteeg met zicht op schepen in de haven en grachtenpanden aan de overkant. Bij een pand staan enkele mannen.
Nummer:
XXV-571
Beschrijving:
Noordzijde van de Wijnhaven (nummer 2-264) bij de Posthoornsteeg met zicht op schepen in de haven en grachtenpanden aan de overkant. Bij een pand staan enkele mannen.
Datering:
1870
Toegangsnummer:
4187
Collectie:
Vroege foto's
Vervaardiger:
Jan (J.) Kuipers
Annotatie:
De foto is licht vervaagd. J. Kuipers had zijn fotografie studio aan de Jan van Loonslaan en de Goudscheweg te Rotterdam. Aantekening op de achterkant: Het middelste huis is van den Heer Ellinckhuizen, het huis links van de heer Ruit, rechts van de heer Raedt van Limburg. Ook staat er nog een naam: mevr. de wed. de Kuyper. In 1882 is het afgebroken (Misschien het middelste huis ?; er staat niet bij wat er precies is afgebroken).
Downloadbaar:
Ja
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Technische tekening
738e Calque op linnen van een situatieschets van de bestaande vismarkt in Wolfshoek met aanduiding van voorgestelde wijzigingen tot tijdelijke verbetering doormiddel van de aanleg van tramlijnen.
Afmeting:
46x44
Nummer:
738e
Titel:
Situatie van de bestaande Vischmarkt met aanduiding van voorgestelde wijzigingen tot het tijdelijk verbeteren van die markt in verband met den aanleg van de Tramwegen aldaar.
Beschrijving:
Calque op linnen van een situatieschets van de bestaande vismarkt in Wolfshoek met aanduiding van voorgestelde wijzigingen tot tijdelijke verbetering doormiddel van de aanleg van tramlijnen.
Datering:
1879
Toegangsnummer:
4014
Collectie:
Rotondetekeningen
Auteursrechthouder:
Gemeente Rotterdam (Stadsarchief)
Annotatie:
Bij ing. stukken 3016/1879.
Downloadbaar:
Ja
Schaalaanduiding:
1:500
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
740a-4 Kaart van een ontwerp van een nieuw te bouwen overdekte vismarkt op de plaats van de bestaande Zeevischmarkt aan de Blaak, met in het rood aangegeven bergplaatsen en een kantoor en een open ruimte in het water voor de afslag. [Blad 4]. Calque op linnen.
Nummer:
740a-4
Titel:
Situatie van de bestaande Vischmarkt met aanduiding van de plaats van eene te bouwen Markt
Beschrijving:
Kaart van een ontwerp van een nieuw te bouwen overdekte vismarkt op de plaats van de bestaande Zeevischmarkt aan de Blaak, met in het rood aangegeven bergplaatsen en een kantoor en een open ruimte in het water voor de afslag. [Blad 4]. Calque op linnen.
Datering:
1879
Toegangsnummer:
4014
Collectie:
Rotondetekeningen
Auteursrechthouder:
Gemeente Rotterdam (Stadsarchief)
Downloadbaar:
Ja
Schaalaanduiding:
1:500
Afmeting:
46x44
Annotatie:
Behandeld in de vergadering van de Gemeenteraad van 11 december 1879, met bijlage 691f met a-c, g-m. Bij inkomend nummer 4933/1879.
Onderwerpen:
Lutherse Kerk
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
740a-6 Situatieschets en ontwerp voor de bouw van een nieuwe vismarkt, ter hoogte van de bestaande Zeevischmarkt aan de Blaak, met een overdekte ruimte voor de afslag van vis op een steiger, een later te bouwen basculebrug, later te maken kaaimuur en eventuele uitbreiding van de vismarkt na gebleken behoefte. Calque op linnen.
Nummer:
740a-6
Titel:
Gewijzigd ontwerp van eene te bouwen Vischmarkt ter plaatse van de thans bestaande markt
Beschrijving:
Situatieschets en ontwerp voor de bouw van een nieuwe vismarkt, ter hoogte van de bestaande Zeevischmarkt aan de Blaak, met een overdekte ruimte voor de afslag van vis op een steiger, een later te bouwen basculebrug, later te maken kaaimuur en eventuele uitbreiding van de vismarkt na gebleken behoefte. Calque op linnen.
Datering:
1879
Toegangsnummer:
4014
Collectie:
Rotondetekeningen
Auteursrechthouder:
Gemeente Rotterdam (Stadsarchief)
Downloadbaar:
Ja
Schaalaanduiding:
1:500
Afmeting:
38x44
Annotatie:
Behandeld in de Gemeenteraad van 11 december 1879, met bijlage n691k met a-i, l-o. Bij inkomend nummer 4933/1879.
Onderwerpen:
Lutherse Kerk
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
1982-187 Een herenhuis aan de noordzijde van de Wijnhaven. Tweede huis ten oosten van de Posthoornsteeg, genummerd 137. (Afgebroken in 1880).
Nummer:
1982-187
Beschrijving:
Een herenhuis aan de noordzijde van de Wijnhaven. Tweede huis ten oosten van de Posthoornsteeg, genummerd 137. (Afgebroken in 1880).
Datering:
1880
Toegangsnummer:
4202
Collectie:
Topografie Rotterdam
Vervaardiger:
J. (J.) Kuipers
Auteursrechthouder:
Kuipers, J.
Annotatie:
Foto van oorspronkelijk collodium glasplaatnegatief.
Downloadbaar:
Ja
Afmeting:
30x24
Trefwoorden:
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Technische tekening
827b Situatietekening bij het verzoek van de gebroeders Welschen tot ingebruikneming van gemeentegrond aan de Zuidblaak, tegenover Café Welschen op de hoek van de Posthoornsteeg.
Afmeting:
43x48
Nummer:
827b
Titel:
SITUATIE TEEKENING behoorende bij het verzoek van de gebr J.L. WELSCHEN.
Beschrijving:
Situatietekening bij het verzoek van de gebroeders Welschen tot ingebruikneming van gemeentegrond aan de Zuidblaak, tegenover Café Welschen op de hoek van de Posthoornsteeg.
Datering:
1882
Toegangsnummer:
4014
Collectie:
Rotondetekeningen
Auteursrechthouder:
Gemeente Rotterdam (Stadsarchief)
Annotatie:
Inkomend nummer 3189/1882.
Downloadbaar:
Ja
Schaalaanduiding:
1:200
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Technische tekening
D-56 Calque op linnen der tekening van de Posthoornsteeg en Korte Wijnstraat, met aanduiding van aldaar te maken riolen.
Afmeting:
36x27
Nummer:
D-56
Titel:
Teekening van de Posthoornsteeg en Korte Wijnstraat met aanduiding van aldaar te maken riolen
Beschrijving:
Calque op linnen der tekening van de Posthoornsteeg en Korte Wijnstraat, met aanduiding van aldaar te maken riolen.
Datering:
11-05-1882
Toegangsnummer:
4014
Collectie:
Rotondetekeningen
Auteursrechthouder:
Gemeente Rotterdam (Stadsarchief)
Annotatie:
Gemeenteraad 11 mei 1882. Bijlage N° 310 c met a, b, d. Bij ink. nr. 1990/1882.
Downloadbaar:
Ja
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
VII-537-00-02 Woningen aan de Wijnhaven en de Posthoornsteeg, gezien uit het zuiden.
Nummer:
VII-537-00-02
Beschrijving:
Woningen aan de Wijnhaven en de Posthoornsteeg, gezien uit het zuiden.
Datering:
1890
Toegangsnummer:
4187
Collectie:
Vroege foto's
Vervaardiger:
Onbekend
Downloadbaar:
Ja
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
X-128-02 De Keizersbrug bij de Blaak en de Zeevischmarkt, gezien vanaf de Posthoornsteeg.
Nummer:
X-128-02
Beschrijving:
De Keizersbrug bij de Blaak en de Zeevischmarkt, gezien vanaf de Posthoornsteeg.
Datering:
1893 - 1897
Toegangsnummer:
4202
Collectie:
Topografie Rotterdam
Vervaardiger:
Marius Eduard (M.E.) Bruijnzeel
Downloadbaar:
Ja
Afmeting:
18x18,5
Trefwoorden:
Namen:
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Technische tekening
1897-356 Tekening van een vaste brug tegenover de Posthoornsteeg. Calque op linnen.
Afmeting:
85x147
Nummer:
1897-356
Titel:
Vaste brug tegenover de Posthoornsteeg
Beschrijving:
Tekening van een vaste brug tegenover de Posthoornsteeg. Calque op linnen.
Datering:
1897
Toegangsnummer:
4014
Collectie:
Rotondetekeningen
Auteursrechthouder:
Gemeente Rotterdam CC-BY
Annotatie:
Behandeld in de Gemeenteraad op 6 januari 1898, met bijlage 51j met a-i en k. Bij inkomend nummer 10595/97.
Downloadbaar:
Ja
Schaalaanduiding:
1:200
Trefwoorden:
Namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Technische tekening
1897-357 Tekening van het gewijzigde plan van een vaste brug tegenover de Posthoornsteeg. Calque op linnen.
Afmeting:
40x100
Nummer:
1897-357
Titel:
Vaste brug tegenover de Posthoornsteeg (gewijzigd plan)
Beschrijving:
Tekening van het gewijzigde plan van een vaste brug tegenover de Posthoornsteeg. Calque op linnen.
Datering:
1897
Toegangsnummer:
4014
Collectie:
Rotondetekeningen
Auteursrechthouder:
Gemeente Rotterdam CC-BY
Annotatie:
Gemeenteraad [?] jan 1898 Bijlage N° 51 k met a-j, l-. Bij ink. nr. 10595/1897.
Downloadbaar:
Ja
Schaalaanduiding:
1:50
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Technische tekening
1898-44-1 Tekening van een vaste brug tegenover de Posthoornsteeg. Blad 1
Afmeting:
75x135
Nummer:
1898-44-1
Titel:
Vaste brug tegenover de Posthoornsteeg
Beschrijving:
Tekening van een vaste brug tegenover de Posthoornsteeg. Blad 1
Datering:
1898
Toegangsnummer:
4014
Collectie:
Rotondetekeningen
Auteursrechthouder:
Gemeente Rotterdam CC-BY
Annotatie:
Bij ink. nr. 1303/1898. [Blad] N° 1.
Downloadbaar:
Ja
Schaalaanduiding:
1:20
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Technische tekening
1898-45-2 Tekening van een vaste brug tegenover de Posthoornsteeg. Blad 2
Afmeting:
89x130
Nummer:
1898-45-2
Titel:
Vaste brug tegenover de Posthoornsteeg
Beschrijving:
Tekening van een vaste brug tegenover de Posthoornsteeg. Blad 2
Datering:
1898
Toegangsnummer:
4014
Collectie:
Rotondetekeningen
Auteursrechthouder:
Gemeente Rotterdam CC-BY
Annotatie:
Bij ink. nr. 1303/1898. [Blad] N° 2.
Downloadbaar:
Ja
Schaalaanduiding:
1:20
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
XXV-788-01 Gezicht op de Blaak en de Zuidblaak tussen de Posthoornsteeg en de Brouwerijsteeg.
Nummer:
XXV-788-01
Beschrijving:
Gezicht op de Blaak en de Zuidblaak tussen de Posthoornsteeg en de Brouwerijsteeg.
Datering:
1898 - 1902
Toegangsnummer:
4202
Collectie:
Topografie Rotterdam
Auteursrechthouder:
Anoniem
Downloadbaar:
Ja
Afmeting:
10x14
Trefwoorden: