In de bibliotheek van het stadsarchief vindt u een grote verzameling boeken, tijdschriften, kranten, jaarverslagen en artikelen over Rotterdam en omgeving. De bibliotheek bevat ruim 60.000 banden en 4000 tijdschrifttitels. Iedereen mag de collectie vrij inzien. Op de studiezaal vraagt u boeken, tijdschriften of andere documenten uit de bibliotheek aan.

Zoektips

Via het zoekscherm zoekt u door de hele bibliotheekcatalogus. U kunt zoeken via zoekveld ‘alle velden zoeken op zowel auteur, woord uit de titel of beschrijving. Het zoekresultaat verbetert u door termen in verschillende zoekvelden met elkaar te combineren.

 • Door een $-teken voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken. Voorbeeld: $repatriëren levert als zoekresultaat tevens vervoegingen van repatriëren op zoals repatriëring en gerepatrieerde. Of bijvoorbeeld $mulder. Dat levert naast mulder ook muller, mulders of ulder op.
 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * vervangt een aantal letters.
 • Begin een zoekterm nooit met een ? of *, een dergelijke zoekopdracht is tijdrovend
 • Het maakt niet uit of u hoofdletters of kleine letters gebruikt.
 • Een aantal woorden zijn uitgesloten omdat ze te vaak voorkomen om er nuttig mee te kunnen zoeken. Zoeken op 'de' levert bijvoorbeeld geen resultaat op. Dergelijke stopwoorden mogen wel worden gebruikt in 'met exact de zin'.

Het resultaat verder verfijnen

Uw zoekresultaat kunt u verder verfijnen op door de filteropties in de rechterbalk te gebruiken. U filtert hier op materiaalsoort, bijvoorbeeld krant of artikel.

 • boeken
 • rapporten
 • tijdschriften
 • tijdschriftartikelen
 • jaarverslagen
 • kranten

Ook bevat de bibliotheek een aantal kleine deelverzamelingen, zoals:

 • de reclamecollectie – reclamefolders van Rotterdamse winkels en bedrijven uit de periode van 20/30 tot eind 20e eeuw
 • een programma- en brochurecollectie - programmaboekjes en tentoonstellingscatalogi van Rotterdamse culturele instellingen

Wij verzamelen zo veel mogelijk publicaties van vroeger en nu over de stad en de regio. Het oudste boek in de bibliotheek stamt uit 1517, de nieuwste uitgave is gisteren gepubliceerd.

De bibliotheek van het Stadsarchief heeft een bewaarfunctie. Daarom lenen wij geen boeken uit. Wel is het natuurlijk mogelijk om titels op te vragen om in te zien in onze studiezaal.

Het archief bezit een groot aantal landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen vanaf de 17e eeuw tot nu. Een overzicht van onze krantencollectie vindt u op de pagina Informatie kranten.

Digitaal

De onderstaande Rotterdamse kranten zijn digitaal doorzoekbaar via de landelijke databank Delpher. Hier zoekt u op onderwerpen of op datum. Vanwege de veelal kwetsbare staat van het materiaal is het niet meer mogelijk de originele krantenleggers aan te vragen.

 • Gazette de Rotterdam (1695-1714)
 • Rotterdamsche Courant (1717-1867)
 • Rotterdamsch Nieuwsblad (1878-1928, 1930, 1940-1944)
 • De Maasbode (1868-1965)
 • Voorwaarts (1920-1945)
 • Het Vrije Volk (1945-1991)
 • Nieuwe Rotterdamsche Courant / NRC Handelsblad (1844-1995)

De jaargangen 1929 tot en met 1946 van het Rotterdamsch Nieuwsblad zijn beschikbaar via deze link.

Op microfiche

Een deel van onze krantencollectie staat op microfiche. In dit overzicht ziet u welke kranten dat betreft. De microfiches zijn te raadplegen in de studiezaal. Van de microfiches kan een scan voor eigen gebruik worden gemaakt.

Links naar bronnen uit de bibliotheekcollectie

Neem contact met ons op, wij helpen u graag verder.

 image