1952 – 1965

Gerard Ewout van Walsum (21 februari 1900 - 27 juli 1980) gaat nog voor het afronden van zijn studie rechten werken bij de Rotterdamse Kamer van Koophandel en Fabrieken, waar hij vervolgens ook secretaris werd. In 1946 werd hij actief in de Rotterdamse politiek. Tussen 1948 – 1952 was hij burgemeester van Delft, waarna hij overstapte naar Rotterdam.

Gedurende zijn bestuursperiode was de wederopbouw van de stad en de uitbreiding van de havens in volle gang. Bij zijn aanstelling sprak hij zijn visie uit om Rotterdam uit te laten groeien tot een stad waar het niet alleen om werk draaide, maar waar ook ruimte was voor recreatie, kunst en cultuur.
Van Walsum was een pleitbezorger voor de vergroting van de haven. Vele grote openbare werken zijn in zijn jaren tot uitvoering gekomen, zoals de Europoort, de metro en het Zuiderpark. Ook heeft hij zich ingespannen voor de komst van de Medische Faculteit en de uitbreiding van de voorlopers van de huidige Erasmus Universiteit. Van Walsum was een voorstander van innovatie en het aanleggen van verkeerstunnels. In zijn afscheidsrede sprak hij uit dat men open moet staan voor verandering en niet moet blijven hangen in eenmaal genomen besluiten en plannen.

In 1982 is de oud-burgemeester vernoemd in de Burgemeester Van Walsumweg (Rotterdam Oost/Centrum).