Landmeter Jan Jansz. Potter tekende in 1571-1572 het onroerend goed van het Heilige Geesthuis op in een zogenoemd ‘Lantcaertboek’. In meer dan 100 jaar had de instelling een omvangrijk grondgebied verworven door schenkingen van rijke Rotterdammers.

Het grondbezit van het Heilige Geesthuis strekte zich uit van de polders rond het toenmalige centrum van Rotterdam en Kralingen tot aan Capelle aan den IJssel, Bergschenhoek, Nieuwerkerk en Ouderkerk aan den IJssel, IJsselmonde, Barendrecht, Oude en Nieuwe Tonge en Gorinchem. In de achttiende eeuw besloot het bestuur echter tot verkoop van het grondbezit, waardoor in 1768 vrijwel al het onroerend goed was omgezet in obligaties. In de Franse tijd werd slechts een derde deel van de aan de staat geleende bedragen als rentedragend erkend waardoor de inkomsten drastisch verminderden. Daardoor kwam het voortbestaan van het huis ernstig in gevaar. Door afspraken met de gemeente en zuinig te leven voorkwam het bestuur dat de instelling werd opgeheven.

Het Lantcaertboek is onderdeel van het archief van het Heilige Geesthuis en is een van de topstukken in de collectie van het Stadsarchief Rotterdam. Deze unieke bron is nu geheel gedigitaliseerd. Klik hier als u de scans van het Lantcaertboek per stuk wilt bekijken en downloaden.